Naučni i teorijski pristup sportu
Stranica 1 od 2
Evolucija čoveka sa aspekta jednog Difovca
Priroda je stvorila čoveka za svoje potrebe, prema svojim zakonima. Da bi to ostvarila, osmislila je fizičko vežbanje – treniranje, kao jedino  prirodno sretstvo s kojim može ostvariti svoj cilј. I kao što je pre toga, stvorila prirodne uslove za stvaranje i opstanak čoveka (Stvorila je bilјku za svaku lјudsku bolјku, hranu, vodu, smeštaj i dr.) tako je odredila  procese fizičkog...
Datum: 21.03.2017.Autor: Prof. Dr Sava Ivanić
Aktuelni termini u savremenom sportu
Promenom društvenog sistema u našoj zemlji, promenuli su se i stavovi prema fizičkoj kulturi a posebno savremenom sportu. Pored toga, fenomenalni progres savremenog sporta, nametnuo je nove stavove i nove termine, koji često nisu u skladu sa našim jezikom a još manje sa našim shvatanjem ovih termina. Ovakvo stanje, stvorilo je značajne poteškoće u komuniciranju, informisanju i razumevanju...
Datum: 02.09.2016.Autor: Prof. dr. Sava Ivanić
Fizičko vežbanje - treniranje
Dvadeset prvi vek je našoj struci, doneo mnoge zaokrete u kojima je fizička kultura izbrisana iz društvenih delatnosti a fizičko vežbanje-treniranje iz stručne terminologije. Promovisan je sport, olimpijski amaterizam je otišao u anonimnost, legalizovana stimulativna sretstva i doping kontrola. S hodno predhodnom, dodavanjem prisvojnog prideva, sportski, obogatili smo našu delatnost pa sad...
Datum: 23.07.2016.Autor: Prof. dr. Sava Ivanić
Fizička kultura
Namera ovog rada je, da se još jednom ukaže na razne nedoslednosti, neprincipijelnosti i nelogičnosti u našoj teoriji i praksi, sa namerom da se fizičkoj kulturi povrati stari sjaj a našoj struci i nauci obezbedi mesto koje im pripada.Da bi smo u tome uspeli, moramo analizirati sadašnje stanje, odnosno kako je došlo do toga da se pojam fizika kultura izbaci iz upotrebe a da se o tome: Šta...
Datum: 21.08.2015.Autor: Prof. dr. Sava Ivanić
O struci i nauci u fizičkoj kulturi
Naša struka je stara koliko i ljudski rod, jer je direktno vezana za kretanje i ponašanje čoveka u svom okruženju. Međutim, početak stvaranja moderne struke, može se vezivati za stvaranje moderne države Kraljevine Jugoslavije, koja je imala nekoliko elemenata, koji su bili temelji buduće fizičke kulture: "Soko" organizacija za negovanje telesne kulture i Ministarstvo za fizičko vaspitanje...
Datum: 16.07.2014.Autor: Prof. dr. Sava Ivanić
Treningologija
Gotovo svako od nas, imao je priliku da se bar  jednom "sretne" sa pojmovima kao što su: "masovna fizička kultura", "sportska rekreacija", "sport i fizička kultura", "sport za sve" i slično, kao i sa nekom od definicija koje objašnjavaju ove pojmove, a koje imaju za cilj da dodatno pojasne (definišu) fizičku kulturu i fizičko vežbanje - treniranje.Međutim, veliki broj donekle sličnih...
Datum: 15.07.2014.Autor: Marko Skorić
Sociološki aspekti sporta
Sport je višedimenzionalni i složen fenomen. Pored takmičenja, područje sporta obuhvata socijalne, psihološke, ekonomske, političke, pedagoške, naučne, medicinske, filozofske, religiozne, kulturne, pravne i druge vrednosti. Sport je društvena pojava, sa specifičnim socijalnim funkcijama i izraz je određenih društvenih potreba.Sociologija sporta proučava zavisnost sporta od društva, ali...
Datum: 14.07.2014.Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski
Sociološki argument košarke
Fenomenologija  košarke kao hrišćanske tvorevine u svojoj genezi nameće identitet pojedinca u okviru grupe, koja čini ne samo sekundarni oblik društvenog razvoja, već i psihosocijalnu  refleksiju  postojećeg  kontrasta modernog  čovečanstva. Kao "pojava sama za sebe" (fenomen), poima se kao permanentno istraživanje smisla kroz igru. Ona smešta društvenu situaciju,...
Datum: 13.07.2014.Autor: Željko Gmizović
Navijačko nasilje kroz prizme naučne analize
Pubilka je veoma značajan faktor za podsticanje razvoja fizičke kulture posebno sporta, kako i faktor popularizacije sportskih aktivnosti i unapređenje njihovih rezultata. (Štakić, Đ. str. 124)Najveći je deo studija koje se tematski odnose na društvene i političke aspekte sporta te povezanost sporta i nasilja predmetno je usmeren na fenomen fudbala i drugog navijaštva. To je istodobno i nedostatak...
Datum: 13.07.2014.Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski
Sociološki pristup sportu II
Sužavanja područja igre i gubljenje igračkog elemenata jeste najveća zamka i zagonetka u sportu i sadržana je u pitanju: Jesu li sportisti oni koji se, tek sa vremena na vreme prezirući svaki napor, prepuštaju nekoj igri na otvorenom, oni koji se bave njime samo ako su primorani, ili oni koji su samo posmatrači?U odnosu ranije, tradicionalno shvatanje sporta, čini se da je potrebno reći šta...
Datum: 12.07.2014.Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski
Teorija sportske rekreacije
Teorija sportske rekreacije je prema karakteru, obimu i validnosti stečenih naučnih saznanja, razvijenoj metodologiji istraživanja i terminologiji, kao i sve izraženijoj potrebi za naučnim odgovorima na mnoga aktuelna pitanja razvoja sportske rekreacije, konstituisana, ne samo kao nastavna, već i kao naučna disciplina.Na termin "Teorija sportske rekracije" danas se gleda kao na nauku, odnosno...
Datum: 12.07.2014.Autor: Prof. dr Mithat Blagajac
Sociološki pristup sportu III
Kao način prizvodnje društvenog života, sport proizvodi pobednike i poražene, a sve to proizlazi iz reprodukcije suparništva i takmičarskog duha. On poprima određene sadržaje, karakter, pravce i vrednosti u zavisnosti od konkretno istoriskih uslova, strukture društva u čijim se okvirima razvija. Sportska takmičenja, na različite načine, izražavaju vrednosti i odnose koji realno postoje...
Datum: 12.07.2014.Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski
Područje sociologije sporta
U definisanju kursa o naučnoj disciplini Sociologije sporta neophodno je, u prvom redu, poći od jednog predhodnog naznačivanja toga šta je to oblast ili područje istraživanja, prethodne naznake čime se ta disciplina bavi i zbog čega ona postoji. Tu, svakako postoje izvesne razlike, jer u pitanjima, pre svega domena jedna je stvar samo neko opšto naznačivanje područja, neke opšte refleksije...
Datum: 11.07.2014.Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski
Teorija fizičkog vaspitanja
Teorija fizičkog vaspitanja je naučna disciplina, koja proučava i uopštava naučna znanja i opšti cilj zakonitosti fiziekog vaspitanja, kao organizovanog pedagoškog procesa. Ona ima za predmet izučavanja i zakonitosti povezanosti sa odgovarajućim nastavno - naučnim oblastima, ali i vidovima vaspitanja (intelektualnim, moralnim, estetskim i radnim), čime se sjedinjuje sa pedagoškom, odnosno...
Datum: 11.07.2014.Autor: Pro dr Nedeljko Rodić
Definisanje nasilja i agresije u sportu
"Zlo će pobediti samo ako dobri ljudi ne peuzmu ništa" (Edmund Burke 1757 pp. 19-20).Prema savremenoj violensologiji (od latinskog violentia - nasilje, i logos nauka) nasilje se izražava kao stihijsko, nekontrolisano primenjivanje sile koja nije dozvoljena zakonom. To je socijalna bolest, kako u srednjovekovnom tako i u današnjem modernom svetu.Nasilje je najača verbalna komunikacija, govoreći...
Datum: 11.07.2014.Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski
Teorija nasilja u sportu
Čovek predstavlja biološko i psihološko biće, koje je po svojoj prirodi nenasilno, i kod koga je pojava nasilnog ponašanja kao lične osobine pre svega društveno uslovljena. U današnjem modernom vremenu gotovo da ne postiji nijedno društvo koje nije upoznato sa nasiljem ili nekim njegovim oblikom. Nasilje zapravo sve više postaje vidljivo u različitim životnim situacijama, a naročito u...
Datum: 10.07.2014.Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski
Teorija sportskog treninga
Teorija sportskog treninga je naučna, nastavna, metodološka i praktična disciplina, koja izučava kineziološke, antropološke, metodološke i metodičke zakonitosti planiranja, programiranja i kontrole sportskog treninga. U najširem smislu teorija sportskog treninga proučava zakonitosti transformacionih procesa (adaptacije) antropoloških karakteristika sportista, kao i višedimenzionalnog, dinamičkog...
Datum: 09.07.2014.Autor: N/A
Naučno posredovanje i sport
Nauka je koherentni sistem znanja o objektivnoj stvarnosti koji je, pre svega, u funkciji zadovoljavanja određenih potreba i rešavanja praktičnih problema. Bekon je zapazio da "lukavi ljudi preziru nauku; prostaci joj se dive, a mudri je upotrebljavaju". Nauka često ne pokazuje svoju upotrebu; ta mudrost leži izvan nje a dobija se posmatranjem. Uobičajena je konstatacija da nauka sve više "prodire"...
Datum: 09.07.2014.Autor: N/A
Sportski menadžment
Sportski menadžment se bavi izučavanjem proverenih i sređenih znanja o tome kako sportska organizacija postiže svoje ciljeve, pribavljajući, raspoređujući i koristeći ograničene ljudske, materijalne, informacione i novčane izvore svog uspeha. U centru interesovanja nauke sportskog menadžmenta su objektivne funkcije menadžmenta koje menadžeri različitih nivoa nužno obavljaju, društvene...
Datum: 08.07.2014.Autor: N/A
Sportska fiziologija
Fiziologija je nauka koja proučava i objašnjava normalne funkcije pojedinih delova organizma (ćelija, tkiva, organa), odnosno organizma kao celine. Ona pokušava objasniti fizičke i hemijske faktore od kojih zavisi poreklo, razvoj i održavanje života. Na taj način sportska fiziologija objašnjava organizaciju i funkcionisanje ljudskog organizma pre, posle i u toku fizičke (sportske) aktivnosti,...
Datum: 07.07.2014.Autor: N/A
strana: 1 | 2
POGLEDAJTE JOŠ I...
+ O nama
+ Kontakt
+ Pravna pouka
+ Uslovi korišćenja
+ Postanite saradnik
+ Često postavljana pitanja

AKCIJE
Ako podjednako volite sport i da pišete o njemu, odnosno znate nešto novo i zanimljivo o nekoj sportskoj temi,  a uz to želite da svoje znanje iz oblasti sporta nesebično podelite sa drugima, javite nam se. Čekamo Vas!
Zanimaju Vas informacije o određenoj sportskoj manifestaciji (turniru, prvenstvu, akciji, seminaru, itd.), pogledajte najave aktuelnih sportskih manifestacija u okviru našeg Sportskog kalendara...
Ukoliko vodite neku sportsku organizaciju (savez, klub, asocijaciju i sl.) ili ste organizator neke sportske manifestacije (turnir, akcija, seminar, sl.) i želite da je medijski promovišete, odnosno sa njom upoznate širu javnost, Savremenisport.com može postati Vaš Medijski partner...
Osetite deo atmosvere sa najzanimljivijih već održanih sportskih manifestacija putem slika koje smo zbog Vas zabeležili u okviru Foro galerije...