Naučni i teorijski pristup sportu

Stranica 2 od 2

Autor: N/A
Datum: 07.07.2014.
Jedan od fenomena sporta početkom XXI veka nalazi se u pojavljivanju ozbiljnog  biznisa. Marketing u sportu možemo posmatrati kao jedan od glavnih, a sada već i krajnje neophodan, opredeljujući strategijski pravac sportskih organizacija, u realizaciji sportskih ciljeva, programa i zadataka. Marketing problemi sportsk...
Autor: N/A
Datum: 07.07.2014.
Jedan od fenomena sporta početkom XXI veka nalazi se u pojavljivanju ozbiljnog  biznisa. Marketing u sportu možemo posmatrati kao jedan od glavnih, a sada već i krajnje neophodan, opredeljujući strategijski pravac sportskih organizacija, u realizaciji sportskih ciljeva, programa i zadataka. Marketing problemi sportsk...
Autor: N/A
Datum: 07.07.2014.
Ako je savremeni sport dobio prirodu biznisa, posla koji zahteva novčane investicije i od kojeg se očekuje opštim uslovima privređivanjima primereni profit, onda ga možemo razumeti samo ako shvatimo realne ekonomske odnose u kojima aktri sporta učestvuju, donose odluke, deluju, uspevaju ili propadaju. Da bi smo razumeli...
Autor: N/A
Datum: 07.07.2014.
Biomehanika sporta je višedisciplinarna oblast, koja izučava tehniku kretanja sportista sa stanovišta mehanike, funkcionalne anatomije, fiziologije, kobernetike i drugih nauka. U poslednje vreme, biomehanika sporta stekla je u sportskoj praksi veliki ugled zahvaljujući konkretnim rešenjima u poboljšanju i obučavanju sp...
Autor: N/A
Datum: 07.07.2014.
Pojam antropomotorika sastoji se od dve reči: antropos što znači čovek i motorika koja se u ovom kontekstuodnosi na kretanje. Antropomotorika je odblast sa, još uvek, teorijski gledano, difuzno određenim opštim područjem delovanja, ali sa empirijski, vrlo precizno razrađenim stručnim merama i postupcima, usmerenim n...
Autor: N/A
Datum: 07.07.2014.
Razvoj sociologije sporta pratila je njena podela i konstituisanje posebnih socioloških disciplina. Posledice ove brze podele vidljive su u činjenici da je mnogim društvenim pojavama, koje su predmet socioloških disciplina, priznat status važnih, naučnih pojava. Delokrug sociologije sporta obuhvatao bi sledeća pitanja:...
Autor: N/A
Datum: 07.07.2014.
Sport je "upleten u određenu društvenu situaciju" ekonomije, politike, kulture, propagande, reklame itd. Sociologija sporta pokušava da nađe odgovor na pitanja konteksta i društvene uslovljenosti sporta. Njen razvoj nije prosta posledica razvoja savremene sociologije, njenog rasprostiranja na sve novije i novije pojave. ...
Autor: N/A
Datum: 07.07.2014.
Dugo je problematika sporta i sportske prakse bila "zapuštena" i teorijski neobrađena. U definisanju se polazilo od najraznovrsnijih kriterijuma. Taj raspon kretao se od određenja sporta kao šale, zabave, igre, "kulta intenzivnog mišićnog napora", borbe, strasti, nagona, pa sve do shvatanja sporta kao institucionalne sf...
Autor: N/A
Datum: 07.07.2014.
Sport i drugi oblici fizičke aktivnosti ne posmatraju se izolovano od celine društveno-kulturnih pojava, već, naprotiv, u okviru njih ili u vezi sa njima. Sociološki pristupi sportu mogu biti raznovrsni. Sport se, na primer, može posmatrati kao jedna aktivnost u nizu drugih aktivnosti u strukturi društva (strukturalisti...
Autor: N/A
Datum: 06.07.2014.
Menadžerska ekonomika podrazumeva korišćenje ekonomske teorije (mikroekonomike i makroekonomike) i analitičkih metoda nauke o odlučivanju radi što efikasnijeg ostvarivanja ciljeva organizacije. Ekonomska teorija obuhvata mikroekonomiku i makroekonomiku. Mikroekonomikase odnosi na izučavanje ekonomskog ponašanja pojedi...

POGLEDAJTE JOŠ I...

AKCIJE

Ako podjednako volite sport i da pišete o njemu, odnosno znate nešto novo i zanimljivo o nekoj sportskoj temi,  a uz to želite da svoje znanje iz oblasti sporta nesebično podelite sa drugima, javite nam se. Čekamo Vas!
Zanimaju Vas informacije o određenoj sportskoj manifestaciji (turniru, prvenstvu, akciji, seminaru, itd.), pogledajte najave aktuelnih sportskih manifestacija u okviru našeg Sportskog kalendara...
Ukoliko vodite neku sportsku organizaciju (savez, klub, asocijaciju i sl.) ili ste organizator neke sportske manifestacije (turnir, akcija, seminar, sl.) i želite da je medijski promovišete, odnosno sa njom upoznate širu javnost, Savremenisport.com može postati Vaš Medijski partner...
Osetite deo atmosvere sa najzanimljivijih već održanih sportskih manifestacija putem slika koje smo zbog Vas zabeležili u okviru Foro galerije...