x

Sociološki pristup sportu II

Sociološki pristup sportu II
Sužavanja područja igre i gubljenje igračkog elemenata jeste najveća zamka i zagonetka u sportu i sadržana je u pitanju: Jesu li sportisti oni koji se, tek sa vremena na vreme prezirući svaki napor, prepuštaju nekoj igri na otvorenom, oni koji se bave njime samo ako su primorani, ili oni koji su samo posmatrači?

U odnosu ranije, tradicionalno shvatanje sporta, čini se da je potrebno reći šta se podrazumeva pod savremenim sportom, u pitanju je jedan elastični epitet koji više govori o onome ko ga upotrebljava, nego o pojavi o kojoj je reč. Zato bi uvek trebalo razgraničiti o kojoj vrsti sporta se govori, šta se podrazumeva pod sportom itd.

Najpre se moramo zapitati da li je sport blagoslov ili prokletstvo, tragikomedija ili drama, prestiž ili predstava za mase, a sportisti heroji ili žrtve. Eksperti, naučnici, sportski menadžeri, sportisti, predagozi, sociolozi, psiholozi u drugi učesnici u sportu imaju različita gledišta.

Smatram da je neophodno izvršiti određenu redefiniciju nekih ciljeva sporta, i čak jedno sematičko prestruktuiranje pojma sporta. Sport je bezkompromisna borba za pobedu, za rekord - govore sportisti dodajući pri tom da je to, konačno borba za čast zemje koja se predstavlja. Sport nije samo takmičenje nego i sistematska priprema (trening), svojevrsni način života podređen dostignućima sporta - govore treneri. Sport - to je publika, masa koja iščkuje dramu, neizveznost ishoda borbe između suparnika - govori publika. Sport je sredstvo zadovoljavanja potreba u sportskoj borbi, mogućnost da se realizuju i ispolje agresivni instikti, da se ispusti višak energije i negativnih emocija - mišljenja sociloga i socijalnih psihologa.

Danas se za sport kroz praćenje i navijanje zanima skoro polovine čovečanstva. Među onima koji se interesuju nalaze se ljudi različitog pola, uzrasta, kulturnog i intelektualnog nivoa, različitih političkih i religioznih ubeđenja. Odgovoriti na pitanje zašto je sport tako polpularan predstavlja analizu mnobrojnih funkcija koje on danas poprima i potrebe koje zadovoljava (sredstvo fizičkog usovršavanja, ali i zadovoljavanja državnog prestiža, sredstvo reklame, prostor slobodnog vremena itd.).

Socilogija u svojim analizama uzima u obzir ove specifičnosti pokušavajući da odgovori na pitanja zašto je sport tako popularan. Svaka ljudska delatnost ima za cilj zadovoljvanja određene potrebe. U društvu privatne svojine i robne proizvodnje i sport postaje kapital, odnosno, profesionalizije se, poprima komercijalne nanose, i tu se moramo svi mi ustroiti i prilagoditi u budućnosti.
 
Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski Objavljeno: 12.07.2014.

PROČITAJTE JOŠ