x

Područje sociologije sporta

U definisanju kursa o naučnoj disciplini Sociologije sporta neophodno je, u prvom redu, poći od jednog predhodnog naznačivanja toga šta je to oblast ili područje istraživanja, prethodne naznake čime se ta disciplina bavi i zbog čega ona postoji. Tu, svakako postoje izvesne razlike, jer u pitanjima, pre svega domena jedna je stvar samo neko opšto naznačivanje područja, neke opšte refleksije i određivanje oblasti naučne discipline, a sasvim nešto drugo je i znatno složenija operacija naučnog fundiranja i definisanja njenog predmeta.

Zbog toga, naravno i nije dovoljno samo ukazati na neku grupu pojava, njihova spoljašnja obeležja ili njihov spoljašni raspored, već i relativno određeniji, jasniji iskazi šta je stvarni sadržaj tih pojava, da bi se on, kada se već odredi, definiše, dalje analitički i sistematski naučno obrađivao.

Pošto je Sociologija sporta posebna naučna disciplina koje se bavi jednim određenim, specifičnim područjem društvenog života kojeg označavamo kako sport, ona predstavlja pogled na društvo, ali ne u njegovom totalitetu, nego u celini društvenih odnosa, društvenih procesa, društvenih aktivnosti itd., već kao segment društva koji je doduše njegov sastavni deo, ali i u strvrnosti  i sa stanovišta naučne discipline koja ima svoju  relativnu samostalnost i svoje relativno mesto u sistemu naučnih disciplina i u sociologiji, kao opštoteoriskoj nauci o društvu.

Sport je, pre svega, integralni deo sistema fizičke kulture, njegov vrlo markantan i po mnogo čemu specifičan deo. Kao oblast društvenog života, fizička kultura uključuje u sebe tri raznovrsna podračja društvenih aktivnosti:

  1. Područje rekreacije;
  2. Područje fizičkog (telesnog) vaspitanja, i
  3. Područje sporta, koje je u stvari predmet ovog teksta.

U najopštim linijama i u najopštijem pogledu, područje sporta odosi se na društvene pojave,  društvenih aktivnsti, društvene odnose, društvene procese, društvene tvorevine, koje su nastale kao rezultat egzitecionalnog i društvenog angažmana ljudi, motivisanog takmičenjem, takmičarskim rezultatima, interesima, problemima i užicima ljudi.

Kao aktuelna stvarnost i kao područje interesa nauke, sport predstavlja i izražava se kao kompleks elemenata. U tom smislu, on je struktuiran i sadrži mnoštvo mikro područja u komplementarnim odnosima i vezama sa društvom sa njegovim pojedinim delovima, sa raznovrsnim društvenim značenjima i sadržajima.

U prvom redu, sport predstavlja integralni deo načina života individua, društevnih  grupa, nacija, država i globalnog društava u celini. U tom pogledu, on je satavni deo načina proizvodnje čovekovog društvenog života. Dakle, ne samo proizvodnja matreijalnih uslova egzistencije, ne samo materijalnog života, već u širem i sadržajnijem smislu reči, kardinalnog, kapitalnog (na civilizciskom nivou razvijenog) načina proizvodnje čovekovog društvenog života.

Sport je područje društvenog života preko koga se izražava  društevni i kulturni nivo individua, socijalnih objedinjenja, kako na mađunarodnom naivou tako i na državnom i lokalnom nivou, isto to sport radi i na opštem civilizaciskom nivou čovešanstva savremen epohe, on je ne samo neko spoljašnje obležje savremenog sveta, već u isto vreme i fenomen imanentan strukturi i načinu života ljudi modernog doba, jedan od kapitalnih oblasti svremenog života. Danas se savremeni civilizovani svet ne može zamisliti bez sporta, tako da se sport za veoma kratko vreme nametnuo svakom savremnom društvu kao svoj sastavni deo.
 
Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski Objavljeno: 11.07.2014.

PROČITAJTE JOŠ