Društvo i sport
Stranica 1 od 2
Pledoaje za opstanak fizičkog vaspitanja u školama Srbije
Promenom društvenog sistema, posle 2ooo. godine, čitava jedna društvena oblast je nestala sa političke, društvene, stručne i naučne scene. To je fizička kultura. Pošto je fizička kultura, neotuđivi deo čovekovog bića a fizičko vaspitanje njen sastavni deo, fizičko vaspitanje je ostalo bez glave i pravo je čudo da se predmet još uvek zove Fizičko vapitanje. S novim društvenim sistemom,...
Datum: 26.02.2019.Autor: Prof. dr Sava Ivanić
Uticajni ljudi u sportu
Kada kažemo “osoba sa uticajem u sportu” na koga prvo pomislite? Sigurno da svako od Vas ima neke svoje ideje o tome koga vidi kao osobe sa uticajem, ali vidite li među njima i sebe?Sportisti kao što su, Muhamed Ali, Majkl Džordan, Leo Mesi, Kristijano Ronaldo, Aleksandar Đorđević, Vlade Divac, Nikola i Vladimir Grbić, Novak Đoković, Ivana Španović, Aleksandar Šapić, Olivera Jevtić......
Datum: 02.01.2018.Autor: Marko Skorić
Socijalna kohezija, integracija, inkluzija i sport
Koncepti drušštvene kohezije, socijalne integracije i socijalne inkluzije su povezani jedni sa drugima. ŠŠto bi rekli Von Sterkenberg i Von Botenburg (Van Bottenburg & Van Sterkenburg 2005) ovi koncepti se preklapaju i odnose se na rečenicu "dobar osećaj" kao procesi jedne držžave, koji se suprostvljaju "tamnoj strani" segregacije, izolacije i fragmentacije. Uslovi odražžavaju moć drušštvene...
Datum: 19.07.2014.Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski
Sportsko takmičenje kao potreba jednog društva
Ne smemo zaboravti da je ova zemaljska kugla svima nama zajednički prostor na kojem živimo. Tvoje ponašanje i razmišljanje oblikuje našu zajedniču zemaljsku kuglu, zato uči razgovaraj, igraj se i deli, poštuj različitost, i budi tolerantan.Društvo, sport, takmičenje to je sistem koje je vezan jedan za drugi u relacijji: jedno društvo ne bi moglo bez sporta, a ako ne bude takmičenja i sam...
Datum: 19.07.2014.Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski
Društvo, sportske manifestacije, rekreacija i turizam
Sportske manifestacije javljaju se kao odgovor na rekreacijsku ili takmičarsku potrebu, ali i na potrebu turizma i deluje nadrađeno na psihičke funkcije čoveka, a istovremeno imaju i povoljni fiziološki i psihološki uticaj na čoveka. Priredbeno - rekreativno - turistička ponuda u širem smislu reči obuhvata ponudu koja služi za zadovoljivanje svih drugih potreba posetioca, učesnika i organizatora...
Datum: 19.07.2014.Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski
Teritorijalne zajednice u sportu
Ljudske zajednice su takođe vezane za sport, i to kako etničke, tako i teritorijalne. Što se tiče prvih, danas su poznata svetska takmičenja u svim sportovima među različitim nacijama, kako kontinentalna, tako i svetska. Identifikacija s pripadnicima pojedinih nacionalnih zajednica je vrlo izražena i ide dotle da u vreme velikih svetskih takmičenja ili takmičenja unutar kontinenata, "kafići"...
Datum: 19.07.2014.Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski
Relacije društva, etike i profesionalnog sporta
Društvo je grupa ljudi koji žive ili rade zajedno. Ima više različitih upotreba ovog pojma. Obično se odnosi na grupu ljudi koji zajedno žive u uređenoj zajednici. Pojam društvo potiče od latinskog societas, u značenju prijateljske veze sa drugima. Latinsko societas se izvodi iz socius (partner). Pojam društvo često ukazuje na to da njegovi članovi dele neke zajedničke brige ili interese...
Datum: 18.07.2014.Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski
Pedagoški ciljevi nastavnika, trenera i roditelja u sportu
Veoma je važno da svaki roditelj pre svega bude dobar pedagog, nastavnik vaspitač i trener svog deteta, nakon čega je mnogo lakše kada dete dođe u školu ili na trening. Mnogi roditelji kroz dete proživljavaju svoje želje iz detinjstva te na taj način vrše pritisak na dete da pobediti po svaku cenu, neki izgube realnu procenu situacije i sportske perspektive, dok neki žele da zauzmu mesto...
Datum: 18.07.2014.Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski
Sportski entuzijasti i njihova uloga u modernom društvu
Pod ovim naslovom moramo naglasiti sledeće: izlaganjem ovakve koncepcije, u kojoj se kritikuju odnosi u profesionalnom sportu i tendencije razvoja sporta u modernom društvu, niukom slučaju se ne negiraju napori i rezultati hiljade istinskih sportskih entuzijasta (profesora, pedagoga, sociologa, sportskih radnika, psihologa, stučnih lica) koji nesebično nastoje da vaspitavaju mlade u duhu humanističkih...
Datum: 17.07.2014.Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski
Sport i socijalna odgovornost
Sport je univerzalni jezik koji ima sposobnost da privuče (okupi) ljude (posetioce, pristalice, navijače, itd.) bez obzira na njihovo poreklo, verska uverenja ili ekonomski status.Uz pomoć sporta i kroz njega razne individue na neki način izlaze iz anonimnosti i postaju sinonimi popularnosti. Koliko je sport i koliko su sportisti popularni govori činjenica da su neki sportisti u vodećim sportovima...
Datum: 17.07.2014.Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski
Sport kao osnova za smanjenje nasilja i agresije u društvu
Ideja sporta kao etike i ujedinjujuće snage, kao sredstva ličnog i opšteg razvoja, kao vid kulture povezana je sa imenom Pjer de Kuberten (otac obnovljene Olimpijade) koji se zalagao da sport bude nosilac modernizovanog obrazovanja, a koje treba da omogući razvoj demokratije i kosmopolitizma, promovisanje saradnje, solidarnosti, uzajamnog poštovanja i miroljubivost kao opšte ljudske vrednosti.Danas...
Datum: 17.07.2014.Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski
Društveni značaj i potreba za sportom i fizičkom aktivnošću
U razvoju sporta i fizičke aktivnosti, došli smo do stepana kada treba raditi na visokom stučnom nivou da bi lakše izvršivali zadatke koje društvo, a i vreme u kojem živimo postavljaju pred nas. Kod uspešne sportske prakse nije dovoljno samo da trener bude stučan, već u isto vreme i sam čovek mora imati (primarna) znanja o ispunjavanju i izdržljivosti čovečijeg "aparata", o fizičkoj...
Datum: 17.07.2014.Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski
Nasilje u sportu kao zlo jednog društva
Nasilje je kod nas široko rasprostranjeno - u svim sferama društvenog života. U razmatranju geneze domaćeg nasilja ne mogu se zaobići posledice skorašnjih ratova i tadašnjeg opšteg sunovrata, posledice izolacije od sveta i bombardovanja od strane tog sveta. Kada se ovome dodaju "uobičajene" posledice dugog ulaženja u kapitalizam, kao što su nemaština, nezaposlenost, opšte nezadovoljstvo...
Datum: 17.07.2014.Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski
Odnos vrednosti u sportu i društvu
Kako su vrednosti sporta povezane sa vrednostima društva uopše? Prema jednoj uticajnoj tezi, koja se zove redukcionizam, vrednosti sporta su odraz i možda pojačivač vrednosti šireg društva. Ovo gledište je "redukcionističko" jer pokušuva da objasni vrednost kao izraz dominantnih društvenih vrdnosti, redukujući tako vrednost sporta na vrednost širega društva.Znači, ukoliko je društvo...
Datum: 17.07.2014.Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski
Sport kao plan lokalne zajednice
Ako sport prihavatimo kao nephodnost savremenih uslova života i rada za postizanje pravilnog razvoja čoveka, onda je isto tako neophodno da se organizuje pravilan pristup pri planiranju izgradnje objekta za sport i sportske aktivnosti (stadioni, sale, bazeni, atletske staze itd), možemo li zamisliti koliko bi se narod  obradovao tim sportskim obejktima, a ujedno bi se udaljili od svakodnevih...
Datum: 17.07.2014.Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski
Društveni sistem i sport II
Sigurno je da postoi opšta zavisnost u položaju, ulozi pa i u nivou razvoja sporta od karaktera društvenog sistema od njegove ekonomske i političke strukture, isto i od ideje vladajuće strukture kao i tipa i stepena razvijenosti opšte kulture. Međutim, i od političke strukture vlasti i ideoloških odnosa kojima se ona upravlja zavisi i opšti položaj sporta u društvu. Moramo napomenuti pažnju...
Datum: 16.07.2014.Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski
Sportske vrednosti danas
U mojim predhodnim tekstovima pisao sam o tome pod kojim je uslovima takmičenje u sportu moralno ispravno, kao i koja se moralna pitanja javljaju unutar takmičenja, kao što su ona koja obuhvataju fer-play, nasilje, agesivnsot, doping i razna druga pitanja povezana sa sportom danas. Zatim sam razmatrao pitanja povezana oko menadžmenta u sportu, finansiranja, ekonomije, trgovine u sportu, kao i razna...
Datum: 16.07.2014.Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski
Sport kao univerzalna društvena pojava
Sport je kao društvena institucija nastao vrlo kasno. Razvio se s pojavom industrijalizacije kao korišćenje slobodnog vremena u radničkoj klasi. Pre toga je bio povezan za visoku klasu koja je mogla više svog vremena posvetiti rekreaciji i bavljenju nekim sporednim stvarima jer nisu bili determinirani borbom za svoju egzistenciju.Razvoj masovnih medija i tehnologije prati i unapređuje sport u...
Datum: 16.07.2014.Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski
Sportski događaji i društvo
Sportski događaj kao specifične društvene pojave imaju kao cilj pre svega zadovoljivanje društvenih potreba. U zavisnosti od toga oni imaju svoju specifičnu prirodu i sadržaj (kulturan, sportski ekonomski itd.) sa samim tim sportski događaji su direktno povezani za kretanje ljudi, i imaju ogroman uticaja na promet i potro1nju na mestu, regionom ili državi u kojoj se održava.Prema mom ubeđenju,...
Datum: 15.07.2014.Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski
Društvena uloga sporta
Analgetičko dejstvo sporta se s pravom pominje u popularnom diskursu o sportu i njegovoj ulozi unutar društva. Najčešće se pominje da je masovni sport danas zauzeo mesto koje je tradicionalno pripadalo religiji i obično se citira poznata marksova rečenica da je religija "opijum za mase". Međutim, sport nije takva životna potreba bez koje se apsolutno ne može, tim pre što se sportom može...
Datum: 15.07.2014.Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski
strana: 1 | 2
POGLEDAJTE JOŠ I...
+ O nama
+ Kontakt
+ Pravna pouka
+ Uslovi korišćenja
+ Postanite saradnik
+ Često postavljana pitanja

AKCIJE
Ako podjednako volite sport i da pišete o njemu, odnosno znate nešto novo i zanimljivo o nekoj sportskoj temi,  a uz to želite da svoje znanje iz oblasti sporta nesebično podelite sa drugima, javite nam se. Čekamo Vas!
Zanimaju Vas informacije o određenoj sportskoj manifestaciji (turniru, prvenstvu, akciji, seminaru, itd.), pogledajte najave aktuelnih sportskih manifestacija u okviru našeg Sportskog kalendara...
Ukoliko vodite neku sportsku organizaciju (savez, klub, asocijaciju i sl.) ili ste organizator neke sportske manifestacije (turnir, akcija, seminar, sl.) i želite da je medijski promovišete, odnosno sa njom upoznate širu javnost, Savremenisport.com može postati Vaš Medijski partner...
Osetite deo atmosvere sa najzanimljivijih već održanih sportskih manifestacija putem slika koje smo zbog Vas zabeležili u okviru Foro galerije...