x

Društvo, sportske manifestacije, rekreacija i turizam

Društvo, sportske manifestacije, rekreacija i turizam
Sportske manifestacije javljaju se kao odgovor na rekreacijsku ili takmičarsku potrebu, ali i na potrebu turizma i deluje nadrađeno na psihičke funkcije čoveka, a istovremeno imaju i povoljni fiziološki i psihološki uticaj na čoveka. Priredbeno - rekreativno - turistička ponuda u širem smislu reči obuhvata ponudu koja služi za zadovoljivanje svih drugih potreba posetioca, učesnika i organizatora takvih manifestacija (priredbi, događaja).

Prema  rekreativno - turističkim pokazateljima iz 1992. godine kada je održan najveći broj sportskih manifestacija, njihova posećenost je bila bilizu 26,000,000 ljudi. Možemo sa visokom pouzdanošću reći da su veći deo tih posetilaca predstavljali rekreativci i turisti, koji su u isto vreme predstavljali i ekomomsku silu tih manifestacija. Prema tome možemo zaključiti da su sportske manifestacije, rekreacija, turizam i društvo veoma povezani.

Veliki deo učesnika na sportskim manifestacijama predstavljaju rekreativci, turisti i ljudi koji jednostavno vole putovati upoznavati nova mesta vole sport, i zato je to potencijal za promociju svakog društva i njegovih prirodnih lepota. Prema tome sportske manifestacije, rekreacija i turizam su nerazdvojivo povezani, i nose korist jednog društva koji da ne zaboravimo ne mora uvek biti samo pozitivan..Uticaj sprortskih manifestacija na rekreativce i turiste ogleda se na više načina, ne samo privlačenjem određenog broja učesnika i posetilaca, nego i prema direktnim finsijskim uticajem.

Prema  rekreativno-turističkim pokazateljima u 1992. godini kada je održan najveći broj sportskih manifestacija, posećenost je bilizu 26,000,000 ljudi. U poređenju sa ukupnim rekreativno-turističkim prometom od ukupno 320,000,000 ljudi u svetu, to je malo, s time što od ukupnog broja ljudi otpadaju 32% na strane goste.

Zato se naš interes kao društva ogleda u delu sportskog turizma u kojem se turisti pojavljuju kao aktivni učesnici u raznim sportsko-rekreativnim aktivnostima budući da je uloga sportskih stručnjaka ovde izuzetno naglašena. Oni su ti koji kreiraju, organizuju, ali i sprovode brojne sportsko-rekreativne programe koji se pružaju u okviru sportsko-rekreativnog turizma.

Neki od sportsko-rekreativnih programa koji se obavljaju kao sastavni deo turističke ponude su: Iznajmljivanje različitih sportskih objekata, Korišćenje sportskih objekata i opreme, škole učenja raznih sportskih vještina, sportske igre, turniri i razna takmičenja, i sportsko-zabavne atrakcije.

S obzirom na njihovu raznolikost i specifičnost, stručnjaci koji mogu kvalitetno kreirati, organizovati, ali i sprovoditi ovakve programe moraju biti stručno edukovani (obrazovani). Pri tome je naglašena uloga sportskih animatora kao nositelja programa sportske animacije, budući da se njihova uloga ne svodi samo na poznavanje sportskih aktivnosti nego i svih drugih aktivnosti animacije te komunikacije s gostima, zahtevi koji se postavljaju pred njih su dosta visoki. Pored specifičnih znanja i veština oni moraju posedovati određene psihofizičke osobine, talent i osećaj za kontakt s gostom, te određenu nivo u društvu.

Od svega ovoga možemo reći da sportske manifestacije predstavljaju najvažniji politički događaj za zemju koja je domaćin, pasoš mira koji daje mogućnost o priredbenom rekreativnom turizmu i društava koji nemaju neka značajna prirodna bogatstva i neke prirodne atrakcije, potom za obogaćenje rekreativno-turističkog boravka u zavisnosti od ponude kao proizvod mesta i od aspekta potrošača, kako benefit za jedno društvo.

Sportske manifestacije predstavljaju jedan od motiva za rekreativno-turistička putovanja. Sportske manifestacije kao motiv predstavljaju spoljašnji nadražaj koji potiče i razrešava jednu rekreacisku potrebu turizma i deluje nadražajno i na psihičke funkcije čoveka. Iako su rekreativno-turističke potrebe raznovrsne i zavise od subjektivnih ukusa posetioca, ponude organizatora sportskih manifestacija se moraju kreirati tako da u što većoj meri zadovolje ove potrebe.
 
Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski Objavljeno: 19.07.2014.

PROČITAJTE JOŠ