x

Sportski događaji i društvo

Sportski događaj kao specifične društvene pojave imaju kao cilj pre svega zadovoljivanje društvenih potreba. U zavisnosti od toga oni imaju svoju specifičnu prirodu i sadržaj (kulturan, sportski ekonomski itd.) sa samim tim sportski događaji su direktno povezani za kretanje ljudi, i imaju ogroman uticaja na promet i potro1nju na mestu, regionom ili državi u kojoj se održava.

Prema mom ubeđenju, rekao bih da se kod nas nauka veoma malo, interesuje za to šta su i šta predstavljaju sportski događaji. Vrlo mali broj naučnika su poku1ali da serioznije odgovore šta su sportski događaji i koja je njihova uloga i cilj. "Ja bi rekao da sportski događaji predstavljaju jedan od oblika javnog događaja koji stimulišu ponašanje većeg broja ljudi u određenom vremenskom periodu"

Sportski događaji uglavnom pretstavljaju simulaciju neke vrste borbe, tu posebno milsim na međunarodne koji kod ljudi stimulišu borbeni instikt sa ritualnim konfliktom jedne nacionalne zajednice nad drugom. U ovakvim slučajevima može se reći da olimpiski i drugi takmičari postaju vojnici sporta koji su indokrtinirani sa koncepcijom na blokovske, nacionalne, rasne, ideološke ili lokalne prestižnosti. Što od sportskog događaja može stvoriti mesto nasilja, borbe, vulgarnosti kao i nacionalističko - rasističkih nevreda ili nevreda na etničkoj osnovi. Međutim i pored svega toga sportski događaji u većini slučajeva u velikoj meri mogu da posluže kao pravo uživanje za takmičare uz neizostavni ferplej ali i za razonodu i uživanje za gledaoce.

Sportski događaji sa svojim kolektivnim ambijentom u velikoj meri utiču na gledaoce (posetioce). To se ogleda u onome što amerikanci nazivaju "A get together show", odnosno pružanje zabave ljudima u kojoj bi se ljudi osećali veoma sličnim jedni drugima zbog toga što, kao što Mangene kaže "publika na stadionima, oko ringova i sličnim arenama voli da bude sastavni deo akcije koja se dešava pred njima, za koju ne znaju kakav će krajnji ishod imati i u kojoj imaju mogućnost da i oni sami odigraju određenu ulogu". 

Sve u svemu mislim da sportski događaji ni su samo sportksi, već da oni predstavljaju kulturan, politički i ekonmski interes svakog društva. Te je stoga sasvim shvatljivo da svako veće i bolje organizovano društvo ima ambicije da organizuje neko od velikih sportskih događaja kao što su na primer letnja i zimska Olimpijada, Svetska i Evropska prvenstava u fudbalu, košarci, odbojci, rukometu, i ostalim sportovima.
 
Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski Objavljeno: 15.07.2014.

PROČITAJTE JOŠ