x

Sportske vrednosti danas

U mojim predhodnim tekstovima pisao sam o tome pod kojim je uslovima takmičenje u sportu moralno ispravno, kao i koja se moralna pitanja javljaju unutar takmičenja, kao što su ona koja obuhvataju fer-play, nasilje, agesivnsot, doping i razna druga pitanja povezana sa sportom danas. Zatim sam razmatrao pitanja povezana oko menadžmenta u sportu, finansiranja, ekonomije, trgovine u sportu, kao i razna druga pitanja.

Međutim moramo se zapitati šta to imamo danas u sportu, i da li sport igra značajnu ulogu širim sferama društevnog razvitka, a tu pre svega mislim na obrazovanje u našem ličnom životu. Ako sagledamo današnji sport, možemo reći sa sigurnošau da on (sport) ima vodeću ulogu u svakom društvu, bez obzira sa kog aspekta ga posmatramo (obrazovnog, turističkog, ekonomskog, kulturnog itd.), vrednost sporta je apsolutna.

Na primer grupa turista iz aziskih zemalja dolazi u grad Milano da bi otiši da gledaju fudbal gde igra njihov sunarodnik, znači oni provode ceo vikend u tom gradu, kupuju razne suvenire koji su u vezi sa klubom (sportom), sportske majice (dresove) sa imenom svog sunarodnika. Oni svoje vreme, novac i kulturu u tom momentu daju na raspolaganje gradu domaćinu.  Ali dragi čitaoci to je samo jedam mali primer gde se promovišu razne kulturne vrednosti u oblasti sporta i razne religije, tradicije o kojim svi danas govore.

Kako su vrednosti sporta povezani za vrednostima društva uopšte?
Prema jednoj uticajnoj tezi, koju nazivamo redukcionizam, vrednosti sporta su odraz i možda pojačivač vrednosti šireg društva, ovo gledište je redukcionistieko jer pokušava da objasni vrednost sporta kao izraze dominantnih društvnih vrednosti, redukujući tako vrednost sporta na vrednostima šireg društva.

Znači ukoliko je društvo pre svega takmičarsko i ukoliko se pretrano ističe napredovanje pojedinaca a ne napredovanje grupa, sport će možda još više pojačati prednost tim vrednostima. Ukoliko se pak u nekom dršvu ne gleda sa odobravanjem na takmičenje, i ukoliko se smatra da je lojalnost grupi važnija od individualnog napredovanja, onde će se manje isticati značaj pobede a više timski rad.

Neki redukcionisti smatraju da se isticanje takvih vrednosti u sportu može loše odraziti na preovlažavajuće društvene vrednosti, i još može pojačati privržanost tim vrednostima u široj kulturi. Redukcionizam se može shavtiti kao teorija koja svoju snagu objašnjavanja zasniva na tvrdnji da vrednosti sporta u potpunosti proizilaze iz važećih vrednosti u društva.

Akl se redukcionizam može shvatiti i kao normativna teorija ukoliko tvrdi da se ono što je vredno, ili ono što opravdava vrednosti u sportu, nimalo ne razlikuje od onog što opravdava fundamentalne društvene vrednosti.     
 
Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski Objavljeno: 16.07.2014.

PROČITAJTE JOŠ