Društvo i sport

Stranica 2 od 2

Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski
Datum: 15.07.2014.
Tokom cele istorije, a naročito poslednjih godina, čovek se susreće za važnim životnim problemima. Putevi ekonomskog, tehničkog, političkog i društvenog napretka napajaju ga nadom, a istovremeno i nemirom. S jedne strane, obećavaju mu bolje zdravlje i ukazuju na nove mogućnosti postizanja sreće, a sa druge, prete m...
Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski
Datum: 15.07.2014.
Sa vaspitnog aspekata obično se razmatra uticaj sporta na čovekove emocije, moral, volju, inteligenciju i slično. Nema nijednog sporta, nikakve aktivnosti (pa i telesne) koja bi se mogla izvesti bez učešća centralnog nervnog sistema. Prema tome, nema sumnje, da je centralni nervni sistem kao izvor svih intelektualnih op...
Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski
Datum: 15.07.2014.
Danas u našim društvama svakodnevno smo suočeni sa drastičnim primerima nasilja u sportu. Svima je jasno da se nešto mora učiniti kako bi se sprečilo da nam mladi ljudi odrastaju uz negativne primere i loše modele ponašanja posmatrajući ili učestvujući u aktima nasilja u školi, na ulici, na sportskim tribinama, u...
Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski
Datum: 15.07.2014.
Savremeni sport nije imao i još uvek nema utvđenu filozofiju i teoriju. Još je Sokrat govorio da je pitanje važnije od odgovora, prema tome samo isticanje pitanja o filozofiji i teoriji sporta predstavlja veliko pitanje. Sport predstavlja specifičan oblik postojanja i života sportiste. Pomoću osnovnih oblika sportskog ...
Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski
Datum: 15.07.2014.
Društvenu strukturu sporta čine sledeći elementi:sportski akteri s njihovim potrebama, vrednostima i normama,sportske delatnosti i sredstava,sportski odnosi i grupe,sportski mediji,sportska ekonomija,sportske institucije isportsko stvaralaštvoSportski akteri su osnovni elementi te strukture, a mogu biti neposredni (koji u...
Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski
Datum: 14.07.2014.
Kao šta je prorekao Oldos Haksli sport je postao jedna od glavnih manifestacija savremene civilizacije. Zbog svog prisustva u svim nivoima obrazovanja, sport je postao satavni deo života skoro svakog čoveka na svetu i jedan od najrasprostranjenijih oblika zabave i razonode. Ideja o sportu kao sredstvu ličnog i opšteg raz...
Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski
Datum: 14.07.2014.
U savremenom dobu sport više ne predstavlja samo zabavu kao što je termin sporta nekada i označavao, vec se pretvorio u profesiju koja kao i svaka druga želi da se izbori za svoj ugled i status. Odnosi unutar sporta se menjaju kao i sama društva, sportisti su tu sve više radi novca i sve manje zbog zabave, igre i ljubav...
Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski
Datum: 14.07.2014.
Same ljudske potrebe postaju razlog za stvaranje raznih grupacija, aktiivnosti i zadovoljstava. Čoveku nije dovoljno da zadovolji samo one potrebe koje mu omogućava golu egzistenciju, vec i nešto više od toga.Sport, pri svom nastanku, kao i druge društvene pojave, za početak formirao  je svoj identitet i definisao ...
Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski
Datum: 14.07.2014.
Sportske manifestacije javljaju se kao odgovor na rekreacijsku ili takmičarsku potrebu, ali i na potrebu turizma i deluje nadrađeno na psihičke funkcije čoveka, a istovremeno imaju i povoljni fiziološki i psihološki uticaj na čoveka. Priredbeno-rekreativno-turistička ponuda u širem smislu reči obuhvata ponudu koja s...
Autor: N/A
Datum: 13.07.2014.
Društvene institucije regulišu ponašanje pojedinaca u društvu. One predstavljaju podsistem u okviru društvene organizacije i povezane su sa obrascima ponašanja i društvenim ulogama. Institucije pojednostavljuju društveni život i osiguravaju odnose koji su unapred određeni unutar grupa. One osiguravaju kordinaciju i ...
Autor: N/A
Datum: 08.07.2014.
Sociolozi ističu da je ovo vek "masifikacija"; masovno društvo povezano je sa masom ali i sa ogromnim povećanjem svih njegovih dimenzija - masovnom proizvodnjom, masovnom potrošnjom, sredstvima masovnih komunikacija, masovnim organizacijama, masovnom kulturom, masovnim spektaklima. U osnovi masovnog društva su društvene...
Autor: N/A
Datum: 07.07.2014.
Za moral se obično kaže da je to standard društvenog ponašanja koji pojedinci treba da usvoje kako ne bi dolazili u međusobni konflikt, ili u sukob sa širom društvenom zajednicom. Moral je uvek prosuđivanje o ljudskim postupcima (dobrim ili lošim) i kao takav on izražava: odnos čoveka prema zajednici; odnos čoveka...
Autor: N/A
Datum: 07.07.2014.
Društveni sistem sastoji se iz određenih podsistema (ekonomski, politički, kulturni, obrazovani, itd.). Sport se vrlo teško može uklopiti u bilo koji od ovih sistema, ali je delimično sadržan u svakom od njih. Društveni sistem presudno utiče na sport, njegovu suštinu, karakter, organizacionu strukturu itd. Kao niz d...
Autor: N/A
Datum: 07.07.2014.
Sport vrši rastući uticaj na glavna područja ljudske aktivnosti, uključujući politička, ekonomska i kulturna poprišta. Njegovo prisustvo može takođe da se oseti u oblasti obrazovanja i zdravstva. Sport je prožeo velike društvene institucije, porodice, škole, opštine i privatna preduzeća, a takođe se ukotvio u s...
Autor: N/A
Datum: 07.07.2014.
U mnogim istraživanjima sport se poredi sa radom kao posebnim procesom i "ceđenjem znoja". Ispravnije je govoriti o sportu kao društvenom delovanju odnosno društvenoj delatnosti kao svesnoj ljudskoj aktivnosti u okviru koje čovek troši svoju psihofizičku energiju u cilju zadovoljavanja određenih individualnih ili dru...
Autor: N/A
Datum: 02.07.2014.
"Vazno je učestvovat", "brže, jače, više",upotreba steroida, dopinga i drugih po zdravlje opasnih supstanci. Teško da bi se kraće, snažnije i sa preciznijim parametrima mogla opisati novija istorija sporta tj. vreme od, recimo, prvih Olimpijskih igara modernog doba, do danas. Ukoliko bi krenuli korak dalje svakako bi n...
Autor: N/A
Datum: 07.06.2014.
Sport se ne može posmatrati izolovano od društvenog stanja i konteksta. Svako društvo predstavlja izvesnu organizaciju proizvodnje, društvenih delatnosti i društvenih odnosa; to je samodovoljan sistem akcije koji je sposoban da postoji duže nego što je životni vek pojedinca. Društvo se sastoji iz mnoštva grupa i slo...

POGLEDAJTE JOŠ I...

AKCIJE

Ako podjednako volite sport i da pišete o njemu, odnosno znate nešto novo i zanimljivo o nekoj sportskoj temi,  a uz to želite da svoje znanje iz oblasti sporta nesebično podelite sa drugima, javite nam se. Čekamo Vas!
Zanimaju Vas informacije o određenoj sportskoj manifestaciji (turniru, prvenstvu, akciji, seminaru, itd.), pogledajte najave aktuelnih sportskih manifestacija u okviru našeg Sportskog kalendara...
Ukoliko vodite neku sportsku organizaciju (savez, klub, asocijaciju i sl.) ili ste organizator neke sportske manifestacije (turnir, akcija, seminar, sl.) i želite da je medijski promovišete, odnosno sa njom upoznate širu javnost, Savremenisport.com može postati Vaš Medijski partner...
Osetite deo atmosvere sa najzanimljivijih već održanih sportskih manifestacija putem slika koje smo zbog Vas zabeležili u okviru Foro galerije...