x

Red Bull King Of The Rock

Red Bull King Of The Rock

Tokom maja meseca u Srbiji ae biti odr?an najveai 1 na 1 ko1arka1ki turnir pod nazivom Red Bull King Of The Rock. Kvalifikacioni turniri biae odr?ani u Ni1u, Kragujevcu, Eaeku, Novom Sadu i Beogradu, a najbolji takmieari iz kvalifikacija ueestvovaae u velikom finalu na ko1arka1kim terenima Partizana na Kalemegdanu. Pobednik Red Bull King Of The Rock de1avanja predstavljaae Srbiju na svetskom finalu ovog takmieenja koje ae se odr?ati krajem septembra u Alkatrazu (San Francisko, Amerika).

Red_Bull_King_Of_The_RockSrbija, jedna od najboljih svetskih zemalja u ko1arci, imaae east da otvori novu sezonu Red Bull King Of The Rock takmieenja. Pored Srbije, ovo 1 na 1 ko1arka1ko takmieenje odr?aae se u jo1 1est zemalja. Vi1e od hiljadu takmieara boriae se za odlazak na lokaciju sa koje je 1500 ljudi tokom 29 dugih godina ma1talo da pobegne - Alkatraz! Red Bull King of the Rock je prvo sportsko de1avanje koje se ikada odr?alo u Alkatrazu.

Srbiju ae na finalnom de1avanju predstavljati kralj uliene ko1arke koji ae biti poznat nakon 5 kvalifikacionih turnira u Ni1u, Kragujevcu, Eaeku, Novom Sadu i Beogradu i finalnog turnira na kome ae ueestvovati 64 najboljih takmieara sa kvalifikacija. Finalni turnir biae odr?an na terenima KK Partizan na Kalemegdanu 29. maja.

Red Bull King Of The Rock propisuje ista pravila u kvalifikacijama, finalu u Beogradu i svetskom finalu u Alkatrazu. Igraei ae se u boriti 1 na 1 igrom na jednom ko1u. Igre ae trajati po pet minuta, napad ae trajati 15 sekundi, a bodovanje ae se vr1iti po sistemu dva i tri poena. Za svaku igru koristiae se polovina terena, a svaki par na terenu ae imati svog sudiju i tablu za poene. Turniri ae se odr?ati po sistemu eliminacija, a prvih 64 prijavljenih takmieara imaae pravo da ueestvuje u kvalifikacijama.

Vi1e informacija o samom takieenju mo?ete pogledati na www.redbull.rs.

SRBIJA TRARI NAJBOLJEG STREET KOŠARKAŠA ZA ODLAZAK U ALKATRAZ!

Raspored turnira u Srbiji:

Kvalifikacije:

07.05. Ni1 - teren Bunker

14.05. Kragujevac - teren Ko1

15.05. Eaeak - teren Rele

21.05. Novi Sad - teren Štrand

28.05. Beograd - tereni KK Partizan na Kalemegdanu

Finale:

 29.05. Beograd - tereni KK Partizan na Kalemegdanu

Datum: 01.05.2014. Autor: Nikola Nedeljković

PROČITAJTE JOŠ...