x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO S

Samodisciplina
Autor:Brajan Trejsi/ Datum:01.01.2015.
Samodisciplina predstavlja sposobnost da upravljamo sobom i svojim postupcima, onim što govorimo i radimo, i da usaglasimo svoje ponašanje s dugoročnim ciljevima i namerama. Imajući to u vidu samodisciplina se može definisati kao upravljanje sobom. 
Savremeni sport
Autor:Dr. Aleksandar i M. Avakumović/ Datum:01.01.2015.
Savremeni sport je fizičko ispoljavanje ljudi kroz igru i nadmetanje bazirano na slobodno odabranoj i sprovedenoj dinamici misli i pokreta, prema prethodno utvrđenim i naučenim pravilima koja se razlikuju od sporta do sporta i važe u sadašnjem vremenu. 
Segmentacija tržišta
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Segmentacija tržišta predstavlja postupak spajanja kupaca sa istim ili sličnim potrebama, preferencijama ili ponašanjem na tržištu u homogene grupe, sa ciljem podele kupaca na homogene grupacije između kojih sportska organizacija može da izabere ciljni segment ili tzv. tržišne mete, na koje može koncentrisati svoje marketinške aktivnosti. 
Sistem sporta
Autor:Zakon o sportu RS, 2011/ Datum:01.01.2015.
Sistem sporta čine fizička i pravna lica koja se bave sportskom aktivnošću, odnosno delatnošću, kao učesnici u sistemu sporta, u skladu sa zakonom o sportu RS. 
Slobodno vreme
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Pod fondom slobodnog vremena podrazumevamo deo vremena koji ostaje od 24 sata po odbitku radnog vremena (uključujući radno mesti, vreme dolaska i odlaska sa posla), vremena psihofizioloških potreba (lična higijena, hrana, san), vremena za obavljanje kućnih poslova i vreme ostalih obaveza.
Snaga izdržljivosti
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Snaga izdržljivosti predstavlja otpornost organizma prema zamoru u sportskim aktivnostima snage koji drugo traju. 
Specifična fizička priprema
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Specifična fizička priprema je orijentisana ka razvoju motoričkih sposobnosti koje su specifične za konkretnu sportsku granu i koje, samim tim, značajno utuču na nivo sportsgih rezultata. 
Specifičnost treninga
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Specifičnost podrazumeva da su neposredni i odloženi odgovor, kao i adaptacija na trening, metabolički i biohemijski specifični za tip fizičke aktivnosti koja se upražnjava i mišićne grupe koje su u nju uključene. 
Specijalna izdržljivost
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Specijalna izdržljivost predstavlja oblik izdržljivosti koja se ogleda u specifičnim telesnim aktivnostima, radu, raznim sportskim aktivnostima i dr. 
Specijalna snaga
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Specijalna snaga predstavlja sposobnost savladavanja otpora pri pojedinim sportskim disciplinama, za koje treba ojačati specifične mišićne grupe, npr. sprint, skakanje, bacanje, itd. 
Sponzorstvo
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Sponzorstvo je tehnika, forma, oblik realizacije koncepcijskih odnosa između dve organizacije (sportske i profitne) ili između sportiste i kompanija, kao između prodavca sportskog proizvoda-usluge i kupca, koji je baziran na sportskom imidžu. 
Sport
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Sport predstavljaju svi oblici fizičke aktivnosti, koji kroz neorganizovano ili organizovano učešće, imaju za cilj izražavanje ili poboljšanje fizičke spremnosti i mentalnog blagostanja, stvaranja društvenih odnosa ili postizanje rezultata na takmičenjima svih nivoa. 
Sport za sve
Autor:Zakon o sportu RS, 2011/ Datum:01.01.2015.
Sport za sve (Rekreativni sport) jeste oblast sporta koja obuhvata bavljenje sportskim aktivnostima radi odmora i rekreacije, unapređivanja zdravlja ili unapređivanja sopstvenih rezultata, u svim segmentima populacije. 
Sportista
Autor:Zakon o sportu RS, 2011/ Datum:01.01.2015.
Sportista jeste lice koje se bavi sportskim aktivnostima. 
Sportista amater
Autor:Zakon o sportu RS, 2011/ Datum:01.01.2015.
Sportista amater jeste sportista kome zarada nije cilj bavljena sportskim aktivnostima i tim aktivnostima se ne bavi u vidu zanimanja. 
Sportska anatomija
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
U najširem smislu, anatomija je nauka o građi svih živih bića. Međutim, u užem smislu i značenju anatomija se odnosi uvek na čoveka i predstavlja nauku koja proučava građu, sastav, oblik njegovog tela, kao i međusobne odnose pojedinih delova tela. 
Sportska antropomotorika
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Pojam antropomotorika sastoji se od dve reči: antropos što znači čovek i motorika koja se u ovom kontekstuodnosi na kretanje, pojam antropomotorike obuhvata čovekove opšte razvojne i posebne individualne sposobnosti u životnom, radnom i sportskom smislu. 
Sportska biomehanika
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Biomehanika sporta je višedisciplinarna oblast, koja izučava tehniku kretanja sportista sa stanovišta mehanike, funkcionalne anatomije, fiziologije, kobernetike i drugih nauka. 
Sportska fiziologija
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Fiziologija je nauka koja proučava i objašnjava normalne funkcije pojedinih delova organizma (ćelija, tkiva, organa), odnosno organizma kao celine. Ona pokušava objasniti fizičke i hemijske faktore od kojih zavisi poreklo, razvoj i održavanje života. Na taj način sportska fiziologija objašnjava organizaciju i funkcionisanje ljudskog organizma pre, posle i u toku fizičke (sportske) aktivnosti, kako bi se shvatili svi komplikovani mehanizmi i kontrolni sistemi od kojih zavisi usklađenost koordinacije svih delova ljudskog organizma. 
Sportska forma
Autor:Prof. dr. Sava Ivanić/ Datum:01.01.2015.
Sportska forma je stanje maksimalne psihofizičke spremnosti za sportska dostignuća. 
Sportska igra
Autor:Prof. dr. Sava Ivanić/ Datum:01.01.2015.
Sportska igra je uvežbana kretna aktivnost određena: pravilima, prostorom, opremom, rekvizitima, suđenjem i trajanjem. 
Stranica 1 od 5