x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO S - Segmentacija tržišta

Segmentacija tržišta
Autor: N/A / Datum: 01.01.2015.
Segmentacija tržišta predstavlja postupak spajanja kupaca sa istim ili sličnim potrebama, preferencijama ili ponašanjem na tržištu u homogene grupe, sa ciljem podele kupaca na homogene grupacije između kojih sportska organizacija može da izabere ciljni segment ili tzv. tržišne mete, na koje može koncentrisati svoje marketinške aktivnosti.