x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO S - Sportska anatomija

Sportska anatomija
Autor: N/A / Datum: 01.01.2015.
U najširem smislu, anatomija je nauka o građi svih živih bića. Međutim, u užem smislu i značenju anatomija se odnosi uvek na čoveka i predstavlja nauku koja proučava građu, sastav, oblik njegovog tela, kao i međusobne odnose pojedinih delova tela.