x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO S

Sportski trening
Autor:Prof. dr. Sava Ivanić/ Datum:01.01.2015.
Sportski trening predstavlja osmišljen, planski određen i sistematski sprovođen, proces fizičkog vežbanja, kojim se ljudski organizam iz netreniranog stanja, dovodi u stanje treniranosti, radi postizanja maksimalnih individualnih, ekipnih ili masovnih fizičkih, funkcionalnih i psihičkih sposobnosti, sa različitim ciljevima i za različito vremensko trajanje. 
Sportski turizam
Autor:Volić, I. 2009/ Datum:01.01.2015.
Sportski turizam je doživljaj fizičke aktivnosti povezan sa doživljajem na samom mestu. 
Sportsko sponzorstvo
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Sportsko sponzorstvo predstavlja efikasan marketinški alat koji omogućava sponzoru da poveća svest o brendu koji želi da predstavi (reklamira). 
Sportsko takmičenje
Autor:Dr. Dragan Životić/ Datum:01.01.2015.
Kao sportski događaj, takmičenje u sportu predstavlja susret sportista, u kome oni putem nadmetanja, borbe i međusobnog sučeljavanja saznavaju svoje i tuđe antropološke vrednosti.  
Sportsko vaspitanje
Autor:N/A/ Datum:02.09.2016.
Sportsko vaspitanje je stručno osmišljen, planski i sistematski, sprovođen proces fizičkog važbanja-treniranja sa ciljem postizanja vrhunskih sportskih rezultata.
Spretnost
Autor:Prof. dr. Sava Ivanić/ Datum:01.01.2015.
Spretnost je komponenta fizičke sposobnosti čoveka koja se ispoljava baratanjem (manipulisanjem) sportskim ili drugim predmetima. 
Sredstva masovne komunikacije
Autor:M. Kunczik i sar./ Datum:01.01.2015.
Pod sredstvima masovne komunikacije, tj. medijima, podrazumevaju se tehnička sredstva koja služe za distribuciju sadržaja publici. 
Stejkholderi
Autor:Isak Adižes/ Datum:01.01.2015.
Stejkholderi (stakeholders) predstavljaju pojedince ili grupe koje direktno ili indirektno utiču ili su pod uticajem poslova vezanih za postizanje organizacionih ciljeva. 
Stereotip
Autor:Stereotip/ Datum:01.01.2015.
Stereotipnost je sklonost osobe da zanemari individualne razlike i da svoj utisak ili ocenu o pojedincu zasnuje na podatku o njegovoj grupnoj pripadnosti. 
Steznik
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Steznik (engl. Brace) predstavlja deo opreme koji je dizajniran da zaštiti  i pruži potopru mišićima i zglobovima. Steznik se može koristi za sprečavanje nastanka povrede, kao zaštita već zalečene povrede, da umanji bol, zadrži toplotu itd. Zaštita i podrška se postižu povećanjem stabilnosti mišića i zglobova. 
Strategija
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Strategija predstavlja opšti pristup rešavanja problema.  
Strategijski menadžment
Autor:Edita Kastratović, 2004/ Datum:01.01.2015.
Proces rukovođenja, koji podrazumeva angažovanost organizacije na izradi strateških planova i njihovoj daljoj primeni nazivamo strategijskim menadžmentom. 
Strategijsko planiranje
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Strategijsko planiranje predstavlja proces definisanja ciljeva organizacije koja se bavi osmišljavanjem ponude, kao i izbora specifičnih sredstava kojima će se definisani ciljevi ostvariti. 
Strategijsko planiranje tržšta
Autor:P. Kotler, 1987/ Datum:01.01.2015.
Strategijsko planiranje tržšta predstavlja deo menadžerskog procesa razvoja onih strategija koje se uklapaju u organizacione ciljeve, raspoložive resurse i promene na tržištu. 
Struktura sistema
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Strukturu sistema čini skup elemenata koji su međusobno povezani, odnosno imaju neko zajedničko obeležje po kome se može utvrditi njihova pripadnost konkretnom sistemu. 
Struktura sportskog treninga
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Struktura sportskog treninga je cikličan proces, koji se sprovodi u različitim vremenskim zaokruženim celinama (ciklusima) koji se prema određenom redu nadovezuju. Kada se kaže struktura sportskog treninga, onda se misli na ciklus i periode trenažnog procesa. 
Stručni savet
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Stručni savet predstavlja stručno telo sportske organizacije, čiji je osnovni zadatak rad na konceptualizaciji, organizaciji i operacionalizaciji stručnog rada svih organizacionih jedinica radi postizanja što boljih rezultata. 
SWOT analiza
Autor:/ Datum:01.01.2015.
Sveobuhvatna analiza unutrašnjeg okruženja (slabosti i prednosti) i spoljašnjeg okruženja (šansi i prepreka) sportske organizacije naziva se SWOT analiza. SWOT analiza podrazumeva identifikovanje snaga i slabosti organizacije, kao i mogućnosti i opasnosti datog okruženja. 
Stranica 3 od 5