SPORTSKI REČNIK - SLOVO S
Stranica 3 od 6
Sportski savez
Sportski (granski) savez predstavlja skup sportskih organizacija (klobova, društava, udruženja i sl.) odnosno organizacija koje obuhvataju određenu delatnost u istoj sportskoj grani. 

Datum: 01.01.2015. Autor: N/Asve definicije (1)

Sportski stručnjaci
Sportski stručnjaci su lica koja imaju odgovarajuće visoko obrazovanje u oblasti sporta, odnosno fizičke kulture ili su osposobljena za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu, ako zakonom nije drukčije određeno. 

Datum: 01.01.2015. Autor: Zakon o sportu RS, 2011sve definicije (1)

Sportski trening
Sportski trening predstavlja osmišljen, planski određen i sistematski sprovođen, proces fizičkog vežbanja, kojim se ljudski organizam iz netreniranog stanja, dovodi u stanje treniranosti, radi postizanja maksimalnih individualnih, ekipnih ili masovnih fizičkih, funkcionalnih i psihičkih sposobnosti, sa različitim ciljevima i za različito vremensko trajanje. 

Datum: 01.01.2015. Autor: Prof. dr. Sava Ivanićsve definicije (9)

Sportski turizam
Sportski turizam je doživljaj fizičke aktivnosti povezan sa doživljajem na samom mestu. 

Datum: 01.01.2015. Autor: Volić, I. 2009sve definicije (4)

Sportsko sponzorstvo
Sportsko sponzorstvo predstavlja efikasan marketinški alat koji omogućava sponzoru da poveća svest o brendu koji želi da predstavi (reklamira). 

Datum: 01.01.2015. Autor: N/Asve definicije (1)

Sportsko takmičenje
Kao sportski događaj, takmičenje u sportu predstavlja susret sportista, u kome oni putem nadmetanja, borbe i međusobnog sučeljavanja saznavaju svoje i tuđe antropološke vrednosti.  

Datum: 01.01.2015. Autor: Dr. Dragan Životićsve definicije (2)

Sportsko vaspitanje
Sportsko vaspitanje je stručno osmišljen, planski i sistematski, sprovođen proces fizičkog važbanja-treniranja sa ciljem postizanja vrhunskih sportskih rezultata.

Datum: 02.09.2016. Autor: N/Asve definicije (1)

Spretnost
Spretnost je komponenta fizičke sposobnosti čoveka koja se ispoljava baratanjem (manipulisanjem) sportskim ili drugim predmetima. 

Datum: 01.01.2015. Autor: Prof. dr. Sava Ivanićsve definicije (1)

Sredstva masovne komunikacije
Pod sredstvima masovne komunikacije, tj. medijima, podrazumevaju se tehnička sredstva koja služe za distribuciju sadržaja publici. 

Datum: 01.01.2015. Autor: M. Kunczik i sar.sve definicije (1)

Stejkholderi
Stejkholderi (stakeholders) predstavljaju pojedince ili grupe koje direktno ili indirektno utiču ili su pod uticajem poslova vezanih za postizanje organizacionih ciljeva. 

Datum: 01.01.2015. Autor: Isak Adižessve definicije (1)

Stereotip
Stereotipnost je sklonost osobe da zanemari individualne razlike i da svoj utisak ili ocenu o pojedincu zasnuje na podatku o njegovoj grupnoj pripadnosti. 

Datum: 01.01.2015. Autor: Stereotipsve definicije (1)

Steznik
Steznik (engl. Brace) predstavlja deo opreme koji je dizajniran da zaštiti  i pruži potopru mišićima i zglobovima. Steznik se može koristi za sprečavanje nastanka povrede, kao zaštita već zalečene povrede, da umanji bol, zadrži toplotu itd. Zaštita i podrška se postižu povećanjem stabilnosti mišića i zglobova. 

Datum: 01.01.2015. Autor: N/Asve definicije (1)

Strategija
Strategija predstavlja opšti pristup rešavanja problema.  

Datum: 01.01.2015. Autor: N/Asve definicije (1)

Strategijski menadžment
Proces rukovođenja, koji podrazumeva angažovanost organizacije na izradi strateških planova i njihovoj daljoj primeni nazivamo strategijskim menadžmentom. 

Datum: 01.01.2015. Autor: Edita Kastratović, 2004sve definicije (1)

Strategijsko planiranje
Strategijsko planiranje predstavlja proces definisanja ciljeva organizacije koja se bavi osmišljavanjem ponude, kao i izbora specifičnih sredstava kojima će se definisani ciljevi ostvariti. 

Datum: 01.01.2015. Autor: N/Asve definicije (1)

Strategijsko planiranje tržšta
Strategijsko planiranje tržšta predstavlja deo menadžerskog procesa razvoja onih strategija koje se uklapaju u organizacione ciljeve, raspoložive resurse i promene na tržištu. 

Datum: 01.01.2015. Autor: P. Kotler, 1987sve definicije (1)

Struktura sistema
Strukturu sistema čini skup elemenata koji su međusobno povezani, odnosno imaju neko zajedničko obeležje po kome se može utvrditi njihova pripadnost konkretnom sistemu. 

Datum: 01.01.2015. Autor: N/Asve definicije (1)

Struktura sportskog treninga
Struktura sportskog treninga je cikličan proces, koji se sprovodi u različitim vremenskim zaokruženim celinama (ciklusima) koji se prema određenom redu nadovezuju. Kada se kaže struktura sportskog treninga, onda se misli na ciklus i periode trenažnog procesa. 

Datum: 01.01.2015. Autor: N/Asve definicije (1)

Stručni savet
Stručni savet predstavlja stručno telo sportske organizacije, čiji je osnovni zadatak rad na konceptualizaciji, organizaciji i operacionalizaciji stručnog rada svih organizacionih jedinica radi postizanja što boljih rezultata. 

Datum: 01.01.2015. Autor: N/Asve definicije (1)

SWOT analiza
Sveobuhvatna analiza unutrašnjeg okruženja (slabosti i prednosti) i spoljašnjeg okruženja (šansi i prepreka) sportske organizacije naziva se SWOT analiza. SWOT analiza podrazumeva identifikovanje snaga i slabosti organizacije, kao i mogućnosti i opasnosti datog okruženja. 

Datum: 01.01.2015. Autor: sve definicije (1)

strana: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
POGLEDAJTE JOŠ I...
+ O nama
+ Kontakt
+ Pravna pouka
+ Uslovi korišćenja
+ Postanite saradnik
+ Često postavljana pitanja

AKCIJE
Ako podjednako volite sport i da pišete o njemu, odnosno znate nešto novo i zanimljivo o nekoj sportskoj temi,  a uz to želite da svoje znanje iz oblasti sporta nesebično podelite sa drugima, javite nam se. Čekamo Vas!
Zanimaju Vas informacije o određenoj sportskoj manifestaciji (turniru, prvenstvu, akciji, seminaru, itd.), pogledajte najave aktuelnih sportskih manifestacija u okviru našeg Sportskog kalendara...
Ukoliko vodite neku sportsku organizaciju (savez, klub, asocijaciju i sl.) ili ste organizator neke sportske manifestacije (turnir, akcija, seminar, sl.) i želite da je medijski promovišete, odnosno sa njom upoznate širu javnost, Savremenisport.com može postati Vaš Medijski partner...
Osetite deo atmosvere sa najzanimljivijih već održanih sportskih manifestacija putem slika koje smo zbog Vas zabeležili u okviru Foro galerije...