x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO S - Sportska biomehanika

Sportska biomehanika
Autor: N/A / Datum: 01.01.2015.
Biomehanika sporta je višedisciplinarna oblast, koja izučava tehniku kretanja sportista sa stanovišta mehanike, funkcionalne anatomije, fiziologije, kobernetike i drugih nauka.