x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO S

Sportska kondicija
Autor:Prof. dr. Sava Ivanić/ Datum:01.01.2015.
Sportska kondicija je funkcionalno stanje sportiste pri čemu su njegove osnovne psihofizičke osobine dovedene na nivo neophodan za racionalno obavljanje postavljenih zadataka i ostvarivanje utvrđenog cilja. 
Sportska oprema
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Pod sportskom opremom podrazumevaju se sprave, uređaji, instrumenti, trenažeri, rekviziti, odeća, obuća i različita aparatura, koja mora biti izrađena i atestirana u skladu sa sigurnosnim, higijenskim, trenažnim, takmičarskim i ekološkim standardima, koje propisuje nadležni organ. 
Sportska organizacija
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Sportska organizacija kao udruženje predstavlja oblik slobodnog udruživanja građana radi ostvarivanja i usklađivanja njihovih interesa i razvijanja različitih sportskih aktivnosti. 
Sportska pravila
Autor:Zakon o sportu RS, 2011/ Datum:01.01.2015.
Sportska pravila jesu pravila utvrđena opštim aktima nadležnih nacionalnih sportskih saveza, kojima se uređuje obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti i ostvarivanje utvrđenih sportskih ciljeva. 
Sportska priprema
Autor:Vladimir J. Koprivica/ Datum:02.01.2015.
Priprema sportiste je jedinstven proces u  kome se sportista biološki, psihološki i socijalno usavršava sa ciljem da postigne svoj rezultatski maksimum i da se formira kao pozitivna ličnost. 
Sportska priredba
Autor:Zakon o sportu RS, 2011/ Datum:01.01.2015.
Sportska priredba jeste određeni, planski pripremljen i sproveden, vremenski ograničen sportski događaj, za koji postoji javni interes i na kojem učestvuje više sportista. 
Sportska rekreacija
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Sportska rekreacija kao specifično područje fizičke kulture usmerena je na zadovoljavanje osnovnih ljudskih potreba i interesa kroz bogatstvo raznovrsnih sportsko - rekreativnih aktivnosti, koje su svima dostupne i usaglašene sa nivoom sposobnosti, zdravstvenim stanjem, polnim i uzrasnim karakteristikama svakog pojedinca.
Sportska taktika
Autor:Prof. dr. Sava Ivanić/ Datum:01.01.2015.
Sportska taktika je plansko rešavanje sportskih aktivnosti naročito u takmičenjima, na osnovu procene sopstvenih i suparničkih mogućnosti. 
Sportska tehnika
Autor:Vladimir J. Koprivica/ Datum:01.01.2015.
Sportska tehnika se definiše kao racionalno i efikasno izvodjenje kretanja radi rešavanja motoričkih zadataka u procesu treninga ili takmičenja. 
Sportska usluga
Autor:Dr. Zoran Mašić/ Datum:01.01.2015.
Sportska usluga je bilo koje delovanje, dejstvo, aktivnost, akcija ili korist u kojoj davalac usluga, na prime sportskih vežbi, obuke, psihofizičkih zadovoljstava, zabave ili aktivnog odmora zadovoljava potrebe korisnika. 
Sportska veština
Autor:Prof. dr. Sava Ivanić/ Datum:01.01.2015.
Sportska veština je savršena sposobnost izvođenja osnovnih i složenih elemenata tehnike, specifičnih za određeni sport. U tehničkom smislu, ona je krajnji domet trenažnih postupaka. U izvođačkom smislu, krajnje individualna sposobnost, uslovljena genetskim, kreativnim, morfološkim, fizičkim, motoričkim imfunkcionalnim potencijalom i sposobnostima svakog učesnika u trenažnom procesu. 
Sportske aktivnosti
Autor:Zakon o sportu RS, 2011/ Datum:01.01.2015.
Sportske aktivnosti jesu svi oblici fizičke i umne aktivnosti koji, kroz neorganizovano ili organizovano učešće, imaju za cilj izražavanje ili poboljšanje fizičke spremnosti i duhovnog blagostanja, stvaranje društvenih odnosa ili postizanje rezultata na takmičenjima svih nivoa. 
Sportske delatnosti
Autor:Zakon o sportu RS, 2011/ Datum:01.01.2015.
Sportske delatnosti jesu delatnosti kojima se obezbeđuju uslovi za obavljanje sportskih aktivnosti, odnosno omogućava njihovo obavljanje, a naročito: organizovanje učešća i vođenje sportskih takmičenja, uključujući i međunarodna takmičenja, obučavanje za bavljenje sportskim aktivnostima i planiranje i vođenje sportskih aktivnosti; sportsko suđenje; organizovanje sportskih priprema i sportskih priredaba; obezbeđenje i upravljanje, osposobljavanje, usavršavanje informisanje u oblasti sporta; naučnoistraživački i istraživačko-razvojni rad u sporu; propaganda i marketing u sportu; savetodavne i stručne usluge u sportu; sportsko posredovanje i sl. 
Sportski imidž
Autor:Dr. Zoran Mašić/ Datum:01.01.2015.
Sportski imidž je ubeđenje, impresija i predstava o sportskoj organizaciji, sportistima i njihovim sportskim rezultatima, sposobnostima i mogućnostima određenja sopstvene pozicije u okruženju. 
Sportski klub
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Sportski klubovi predstavljaju samostalne organizacione, konzistentne, koherentne i autonomne celine, nezavisne u postavljanju ciljeva i odabiranju strategija i akcionih planova za ostvarivanje ciljeva. 
Sportski marketing
Autor:Dr. Dragan Životić/ Datum:01.01.2015.
Marketing u sportu se najčešće shvata kao strategijsko opredeljenje sportskih organizacija u domenu stvaranja materijalnih i finansijskih sredstava, neophodnih za normalno funkcionisanje sportskih aktivnosti i realizaciju planiranih ciljeva.
Sportski menadžment
Autor:E.Kastratović, 2000/ Datum:01.01.2015.
Menadžment u sportu (sportski menadžment) možemo da definišemo i kao skup aktivnosti članova sportske organizacije koji svojim znanjem, umećem i veštinama doprinose ostvarivanju unapred postavljenih ciljeva i realizaciji zadataka koji iz njih proizilaze. 
Sportski objekat
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Sportski objekat predstavlja uređenu i opremljenu površinu koja udovoljava uslovima za obavljanje osnovnih delatnosti u sportskoj organizaciji. U skladu sa tim u sportske objekte spadaju: stadioni, hale, sale, igrališta, borilišta, bazeni, klizališta, dr. 
Sportski proizvod
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Imajući u vidu specifičnost sporta, za njegov proizvod se može reći da je sigurno sportski rezultat i druge nematerijalne vrednosti, proistekle iz bavljenja sportom, koje posebnim marketing procesima u vidu ponude na tržištu, zadovoljavaju potrebe pojedinaca i organizacija. Takođe sportski proizvod može imati sledeće osobine: 1) fizički objekti, proistekli iz sekundarnih proizvoda na sportskom tržištu; 2) usluge; 3) ličnosti; 4) mesta; 5) organizacije; 6) ideje. Iz svih pobrojanih karakteristika, sportski proizvod dobija specifičnu formu, kao neposredni izraz ponude i potražnje na sportskom tržištu. 
Sportski savez
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Sportski (granski) savez predstavlja skup sportskih organizacija (klobova, društava, udruženja i sl.) odnosno organizacija koje obuhvataju određenu delatnost u istoj sportskoj grani. 
Sportski stručnjaci
Autor:Zakon o sportu RS, 2011/ Datum:01.01.2015.
Sportski stručnjaci su lica koja imaju odgovarajuće visoko obrazovanje u oblasti sporta, odnosno fizičke kulture ili su osposobljena za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu, ako zakonom nije drukčije određeno. 
Stranica 2 od 5