x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO S - Sistem sporta

Sistem sporta
Autor: Zakon o sportu RS, 2011 / Datum: 01.01.2015.
Sistem sporta čine fizička i pravna lica koja se bave sportskom aktivnošću, odnosno delatnošću, kao učesnici u sistemu sporta, u skladu sa zakonom o sportu RS.