SPORTSKI REČNIK - SLOVO S
Stranica 1 od 6
Samodisciplina
Samodisciplina predstavlja sposobnost da upravljamo sobom i svojim postupcima, onim što govorimo i radimo, i da usaglasimo svoje ponašanje s dugoročnim ciljevima i namerama. Imajući to u vidu samodisciplina se može definisati kao upravljanje sobom. 

Datum: 01.01.2015. Autor: Brajan Trejsisve definicije (1)

Savremeni sport
Savremeni sport je fizičko ispoljavanje ljudi kroz igru i nadmetanje bazirano na slobodno odabranoj i sprovedenoj dinamici misli i pokreta, prema prethodno utvrđenim i naučenim pravilima koja se razlikuju od sporta do sporta i važe u sadašnjem vremenu. 

Datum: 01.01.2015. Autor: Dr. Aleksandar i M. Avakumovićsve definicije (2)

Segmentacija tržišta
Segmentacija tržišta predstavlja postupak spajanja kupaca sa istim ili sličnim potrebama, preferencijama ili ponašanjem na tržištu u homogene grupe, sa ciljem podele kupaca na homogene grupacije između kojih sportska organizacija može da izabere ciljni segment ili tzv. tržišne mete, na koje može koncentrisati svoje marketinške aktivnosti. 

Datum: 01.01.2015. Autor: N/Asve definicije (1)

Sistem sporta
Sistem sporta čine fizička i pravna lica koja se bave sportskom aktivnošću, odnosno delatnošću, kao učesnici u sistemu sporta, u skladu sa zakonom o sportu RS. 

Datum: 01.01.2015. Autor: Zakon o sportu RS, 2011sve definicije (1)

Slobodno vreme
Pod fondom slobodnog vremena podrazumevamo deo vremena koji ostaje od 24 sata po odbitku radnog vremena (uključujući radno mesti, vreme dolaska i odlaska sa posla), vremena psihofizioloških potreba (lična higijena, hrana, san), vremena za obavljanje kućnih poslova i vreme ostalih obaveza.

Datum: 01.01.2015. Autor: N/Asve definicije (2)

Snaga izdržljivosti
Snaga izdržljivosti predstavlja otpornost organizma prema zamoru u sportskim aktivnostima snage koji drugo traju. 

Datum: 01.01.2015. Autor: N/Asve definicije (1)

Specifična fizička priprema
Specifična fizička priprema je orijentisana ka razvoju motoričkih sposobnosti koje su specifične za konkretnu sportsku granu i koje, samim tim, značajno utuču na nivo sportsgih rezultata. 

Datum: 01.01.2015. Autor: N/Asve definicije (1)

Specifičnost treninga
Specifičnost podrazumeva da su neposredni i odloženi odgovor, kao i adaptacija na trening, metabolički i biohemijski specifični za tip fizičke aktivnosti koja se upražnjava i mišićne grupe koje su u nju uključene. 

Datum: 01.01.2015. Autor: N/Asve definicije (1)

Specijalna izdržljivost
Specijalna izdržljivost predstavlja oblik izdržljivosti koja se ogleda u specifičnim telesnim aktivnostima, radu, raznim sportskim aktivnostima i dr. 

Datum: 01.01.2015. Autor: N/Asve definicije (1)

Specijalna snaga
Specijalna snaga predstavlja sposobnost savladavanja otpora pri pojedinim sportskim disciplinama, za koje treba ojačati specifične mišićne grupe, npr. sprint, skakanje, bacanje, itd. 

Datum: 01.01.2015. Autor: N/Asve definicije (1)

Sponzorstvo
Sponzorstvo je tehnika, forma, oblik realizacije koncepcijskih odnosa između dve organizacije (sportske i profitne) ili između sportiste i kompanija, kao između prodavca sportskog proizvoda-usluge i kupca, koji je baziran na sportskom imidžu. 

Datum: 01.01.2015. Autor: N/Asve definicije (2)

Sport
Sport predstavljaju svi oblici fizičke aktivnosti, koji kroz neorganizovano ili organizovano učešće, imaju za cilj izražavanje ili poboljšanje fizičke spremnosti i mentalnog blagostanja, stvaranja društvenih odnosa ili postizanje rezultata na takmičenjima svih nivoa. 

Datum: 01.01.2015. Autor: N/Asve definicije (6)

Sport za sve
Sport za sve (Rekreativni sport) jeste oblast sporta koja obuhvata bavljenje sportskim aktivnostima radi odmora i rekreacije, unapređivanja zdravlja ili unapređivanja sopstvenih rezultata, u svim segmentima populacije. 

Datum: 01.01.2015. Autor: Zakon o sportu RS, 2011sve definicije (3)

Sportista
Sportista jeste lice koje se bavi sportskim aktivnostima. 

Datum: 01.01.2015. Autor: Zakon o sportu RS, 2011sve definicije (1)

Sportista amater
Sportista amater jeste sportista kome zarada nije cilj bavljena sportskim aktivnostima i tim aktivnostima se ne bavi u vidu zanimanja. 

Datum: 01.01.2015. Autor: Zakon o sportu RS, 2011sve definicije (1)

Sportska anatomija
U najširem smislu, anatomija je nauka o građi svih živih bića. Međutim, u užem smislu i značenju anatomija se odnosi uvek na čoveka i predstavlja nauku koja proučava građu, sastav, oblik njegovog tela, kao i međusobne odnose pojedinih delova tela. 

Datum: 01.01.2015. Autor: N/Asve definicije (1)

Sportska antropomotorika
Pojam antropomotorika sastoji se od dve reči: antropos što znači čovek i motorika koja se u ovom kontekstuodnosi na kretanje, pojam antropomotorike obuhvata čovekove opšte razvojne i posebne individualne sposobnosti u životnom, radnom i sportskom smislu. 

Datum: 01.01.2015. Autor: N/Asve definicije (1)

Sportska biomehanika
Biomehanika sporta je višedisciplinarna oblast, koja izučava tehniku kretanja sportista sa stanovišta mehanike, funkcionalne anatomije, fiziologije, kobernetike i drugih nauka. 

Datum: 01.01.2015. Autor: N/Asve definicije (1)

Sportska fiziologija
Fiziologija je nauka koja proučava i objašnjava normalne funkcije pojedinih delova organizma (ćelija, tkiva, organa), odnosno organizma kao celine. Ona pokušava objasniti fizičke i hemijske faktore od kojih zavisi poreklo, razvoj i održavanje života. Na taj način sportska fiziologija objašnjava organizaciju i funkcionisanje ljudskog organizma pre, posle i u toku fizičke (sportske) aktivnosti, kako bi se shvatili svi komplikovani mehanizmi i kontrolni sistemi od kojih zavisi usklađenost koordinacije svih delova ljudskog organizma. 

Datum: 01.01.2015. Autor: N/Asve definicije (1)

Sportska forma
Sportska forma je stanje maksimalne psihofizičke spremnosti za sportska dostignuća. 

Datum: 01.01.2015. Autor: Prof. dr. Sava Ivanićsve definicije (7)

strana: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
POGLEDAJTE JOŠ I...
+ O nama
+ Kontakt
+ Pravna pouka
+ Uslovi korišćenja
+ Postanite saradnik
+ Često postavljana pitanja

AKCIJE
Ako podjednako volite sport i da pišete o njemu, odnosno znate nešto novo i zanimljivo o nekoj sportskoj temi,  a uz to želite da svoje znanje iz oblasti sporta nesebično podelite sa drugima, javite nam se. Čekamo Vas!
Zanimaju Vas informacije o određenoj sportskoj manifestaciji (turniru, prvenstvu, akciji, seminaru, itd.), pogledajte najave aktuelnih sportskih manifestacija u okviru našeg Sportskog kalendara...
Ukoliko vodite neku sportsku organizaciju (savez, klub, asocijaciju i sl.) ili ste organizator neke sportske manifestacije (turnir, akcija, seminar, sl.) i želite da je medijski promovišete, odnosno sa njom upoznate širu javnost, Savremenisport.com može postati Vaš Medijski partner...
Osetite deo atmosvere sa najzanimljivijih već održanih sportskih manifestacija putem slika koje smo zbog Vas zabeležili u okviru Foro galerije...