x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO S - Sportska priprema

Sportska priprema
Autor: Vladimir J. Koprivica / Datum: 02.01.2015.
Priprema sportiste je jedinstven proces u  kome se sportista biološki, psihološki i socijalno usavršava sa ciljem da postigne svoj rezultatski maksimum i da se formira kao pozitivna ličnost.