x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO S - Sportska usluga

Sportska usluga
Autor: Dr. Zoran Mašić / Datum: 01.01.2015.
Sportska usluga je bilo koje delovanje, dejstvo, aktivnost, akcija ili korist u kojoj davalac usluga, na prime sportskih vežbi, obuke, psihofizičkih zadovoljstava, zabave ili aktivnog odmora zadovoljava potrebe korisnika.