x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO S - Sportski stručnjaci

Sportski stručnjaci
Autor: Zakon o sportu RS, 2011 / Datum: 01.01.2015.
Sportski stručnjaci su lica koja imaju odgovarajuće visoko obrazovanje u oblasti sporta, odnosno fizičke kulture ili su osposobljena za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu, ako zakonom nije drukčije određeno.