x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO S - Sportska taktika

Sportska taktika
Autor: Prof. dr. Sava Ivanić / Datum: 01.01.2015.
Sportska taktika je plansko rešavanje sportskih aktivnosti naročito u takmičenjima, na osnovu procene sopstvenih i suparničkih mogućnosti.