x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO S - Sportski menadžment

Sportski menadžment
Autor: E.Kastratović, 2000 / Datum: 01.01.2015.
Menadžment u sportu (sportski menadžment) možemo da definišemo i kao skup aktivnosti članova sportske organizacije koji svojim znanjem, umećem i veštinama doprinose ostvarivanju unapred postavljenih ciljeva i realizaciji zadataka koji iz njih proizilaze. 
Sportski menadžment
Autor: Mullin, 1980 / Datum: 01.01.2015.
Pod menadžmentom u sportu podrazumevaju se procesi planiranja, organizovanja, vođenja i ocenjivanja delatnosti u okviru organizacije čiji je osnovni cilj omogućavanje realizovanja sportskih i rekreativnih aktivnosti, proizvoda i/ili usluga. 
Sportski menadžment
Autor: Dr. Danilo Aćimović / Datum: 01.01.2015.
Sportski menadžment predstavlja organizaciono, stručno i adekvatno vođenje sportskih organizacija, u cilju sticanja ekonomske dobiti na zakonit način od sportskih nadmetanja na svim nivoima jedne države.
Sportski menadžment
Autor: Dr. Zoran Mašić / Datum: 01.01.2015.
Sportska usluga je bilo koje delovanje, dejstvo, aktivnost, akcija ili korist u kojoj davalac usluga, na prime sportskih vežbi, obuke, psihofizičkih zadovoljstava, zabave ili aktivnog odmora zadovoljava potrebe korisnika. 
Sportski menadžment
Autor: Dr. Dragan Životić / Datum: 01.01.2015.
Menadžment u sportskoj organizaciji predstavlja jednu od najvažnijih i ujedno najsloženijih delatnosti, koja obezbeđuje da se sportske i poslovne funkcije sprovode na što racionalniji, ekonomičniji i efikasniji  način. 
Sportski menadžment
Autor: N/A / Datum: 01.01.2015.
Menadžment u sportu obezbeđuje funkcionisanje celokupnog sistema sportske organizacije, predvodeći je iz niže u željenu višu poziciju, uz dominantno uvažavanje generalnih ciljeva sporta i sportske organizacije.