x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO S - Sportska rekreacija

Sportska rekreacija
Autor: N/A / Datum: 01.01.2015.
Sportska rekreacija kao specifično područje fizičke kulture usmerena je na zadovoljavanje osnovnih ljudskih potreba i interesa kroz bogatstvo raznovrsnih sportsko - rekreativnih aktivnosti, koje su svima dostupne i usaglašene sa nivoom sposobnosti, zdravstvenim stanjem, polnim i uzrasnim karakteristikama svakog pojedinca.
Sportska rekreacija
Autor: Prof. dr. Mithat Blagajac / Datum: 01.01.2015.
Termin sportska rekreacija, zavisno od konteksta u kome se koristi označava: vrstu aktivnosti (delatnu sferu); proces vežbanja, odnosno proces transformacija psihosomatskog statusa; sveprisutnost predmetnih vrednosti koji su rezultat nauke i savremene prakse; sistem organizacija i instirucija (organizacionu strukturu sportske rekreacije); sistem vrednosti (rezultate, odnosno efekte aktivnosti). 
Sportska rekreacija
Autor: Jovan Lj. / Datum: 01.01.2015.
Sportska rekreacija je slobodna i organizovana aktivnost koja fizički, psihički i socijalno obogaćuje, relaksira i obnavlja čoveka, te mu pomaže da se oblikuje u svestrano razvijenu ličnost.