x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO F

Fartlek
Autor:Dr. Vladimir Isurin/ Datum:01.01.2015.
Fartlek predstavlja termin kojim se obično objašnjava širok spektar nejednoobraznih kontinuiranih vežbi (tzv. vežbanje promenljivim intenzitetom u okviru kontinuirane metode rada). 
Finansijski fitnes
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Finansijski fitnes - skup veština i postupaka kojima se odražava, unapređuje i kontroliše finansijsko stanje, takozvana dijeta kućnog budžeta. 
Finansijski izveštaj
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Finansijski izvešaj (bilans stanja, bilans uspeha, bilans tokova gotovine) pokazuju kakvi su ostvareni rezultati poslovanja organizacije u određenom periodu. 
Fitnes
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Fitnes (engl.Fitness) predstavlja sposobnost obavljanja fizičke aktivnosti. Postoje različiti tipovi fitnesa (vežbanja) uključujući aerobno vežbanje, anaerobno vežbanje, vežbanje jačine, snage, agilnosti i fleksibilnosti. Cilj fitnes vežbanja je poboljšanje zdravlja. 
Fitnes trener
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Fitnes trener (engl. Fitness trainer) predstavlja lice koje ima završen obrazovani  kurs (školovanje) iz oblasti fitnesa i priznanje da je kvalifikovan da podučava, nadgleda,  i deli savete oko treninga i ostalih fitnes aktivnosti. 
Fizička kultura
Autor:Prof. dr. Sava Ivanić/ Datum:01.01.2015.
Fizička kultura je društvena delatnost koja vodi brigu o fizičkim sposobnostima čoveka,neguje fizičko vežbanje radi održavanja i unapređivanja prirodnih kretanja , stvaranja navika za svakodnevnim fizičkim vežbanjem, postizanja  vrhunskih dostignuća, sticanja sportsko - tehničkog znanja  i  poboljšanja egzistencijalnih potreba čoveka. 
Fizička rekreacija
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Fizička rekreacija je organski i imanentni deo fizičke kulture, ona predstavlja sveukupnost slobodne, nepropisane motorne delatnosti, usmerene u krajnjem rezultatu na obezbeđenje optimalnog fizičkog stanja čoveka, koje doprinosi normalnom funkcionisanju njegovog organizma u konkretnim uslovima života. 
Fizička vežba
Autor:Prof. dr. Sava Ivanić/ Datum:01.01.2015.
Fizička vežba je osnovno sredstvo trenažnih procesa, kojom se ostvaruju neophodni postavljeni ciljevi i transformacije u čoveku. 
Fizičko obrazovanje
Autor:Prof. dr. Sava Ivanić/ Datum:01.01.2015.
Fizičko obrazovanje je sastavni deo procesa fizičkog vaspitanja, koji ima za cilj savladavanje neophodnih sportsko-tehničkih znanja i kretnih navika, koja omogućavaju uspešnost u procesu fizičkog vežbanja i ostvarivanju ciljeva fizičkog vaspitanja. 
Fizičko vaspitanje
Autor:Prof. dr. Sava Ivanić/ Datum:01.01.2015.
Fizičko vaspitanje je planska i sistematska aktivnost kojoj je cilj da putem fizičkog vežbanja u pravcu svestranosti i stvaralaštva razvja ljudsku ličnost u smislu ostvarivanja vaspitnog cilja. 
Fizičko vežbanje
Autor:Prof. dr. Sava Ivanić/ Datum:01.01.2015.
Fizičko vežbanje (treniranje) predstavlja osmišljen, planski organizovan adatiptivni proces, kojim se primenom odgovarajućih fizičkih vežbi i metoda, izazivaju promene u čoveku od datog početnog do željenog stanja.
Fleksibilnost
Autor:N/A/ Datum:02.01.2015.
Fleksibilnost (engl. Flexibility) predstavlja rastegljivost mišića, zglobova, ligamenata i nervnog živčanog spleta. Flekisbilnost se procenjuje na osnovu količine pokreta koja se postigne kada se istegnu ove strukture. Merenje fleksibilnosti naziva se opseg kretanja (randge of of movement). Merenje se izvodi na različite načine u zavisnosti od stukture merenja. 
Fraktura
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Fraktura (engl. Fracture) predstavlja prelom kosti koji nastaje kada su spoljašnje sile koje deluju na kost veće od čvrstoće kosti, odnosno kada su spoljašnje sile koje deluju na kost veće od sile koju kost može da izdrži. 
Stranica 1 od 2