x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO F - Fraktura

Fraktura
Autor: N/A / Datum: 01.01.2015.
Fraktura (engl. Fracture) predstavlja prelom kosti koji nastaje kada su spoljašnje sile koje deluju na kost veće od čvrstoće kosti, odnosno kada su spoljašnje sile koje deluju na kost veće od sile koju kost može da izdrži.