x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO F - Fartlek

Fartlek
Autor: Dr. Vladimir Isurin / Datum: 01.01.2015.
Fartlek predstavlja termin kojim se obično objašnjava širok spektar nejednoobraznih kontinuiranih vežbi (tzv. vežbanje promenljivim intenzitetom u okviru kontinuirane metode rada).