x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO F - Finansijski izveštaj

Finansijski izveštaj
Autor: N/A / Datum: 01.01.2015.
Finansijski izvešaj (bilans stanja, bilans uspeha, bilans tokova gotovine) pokazuju kakvi su ostvareni rezultati poslovanja organizacije u određenom periodu. 
Finansijski izveštaj
Autor: N/A / Datum: 01.01.2015.
Finansijski izvještaj je finalni proizvod računovodstvenog procesa i osnovni izvor finansijskih informacija. Cilj finansijskih izvještaja je da obezbedi informacije o finansijskom položaju, performansu i promenama u finansijskom položaju sportske organizacije koje su korisne širokom krugu korisnika u donošenju ekonomskih odluka.