x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO F - Fizička kultura

Fizička kultura
Autor: Milan Vasiljković / Datum: 02.01.2015.
Fizička kultura je deo opšte kulture, sveukupnost materijalnih i duhovnih dostignuća u ovoj oblasti, usmerenih fizičkom razvitku i podizanju zdravlja čoveka. 
Fizička kultura
Autor: Prof. dr. Sava Ivanić / Datum: 01.01.2015.
Fizička kultura je društvena delatnost koja vodi brigu o fizičkim sposobnostima čoveka,neguje fizičko vežbanje radi održavanja i unapređivanja prirodnih kretanja , stvaranja navika za svakodnevnim fizičkim vežbanjem, postizanja  vrhunskih dostignuća, sticanja sportsko - tehničkog znanja  i  poboljšanja egzistencijalnih potreba čoveka. 
Fizička kultura
Autor: Prof. dr. Sava Ivanić / Datum: 01.01.2015.
Fizička kultura predstavlja društvenu oblast preko koje društvo pokriva brigu za fizičkim sposobnostima čoveka, odnosno, njihovu ulogu i značaj za: zdravlje, fizički, kreativni i društveni rad, za opšti doprinos razvoju i bkagostanja naroda u kojem deluje, a time i ljudske civilizacije uopšte. 
Fizička kultura
Autor: Prof. dr. Sava Ivanić / Datum: 01.01.2015.
Fizička kultura je, pre svega, kultura fizičkog vežbanja-treniranja i svih pratećih faktora i procesa koji su od znaćaja za pozitivne efekte tog delovanja na coveka i koji doprinose razvoju opšte kulture društva. 
Fizička kultura
Autor: Prof. dr. Sava Ivanić / Datum: 01.01.2015.
Fizička kultura predstavlja društvenu oblast, koja ima za zadatak da prvenstveno vodi brigu o fizičkim sposobnostima čoveka, odnosno, određuje ulogu i značaj tih sposobnosti u našem društvu.
Fizička kultura
Autor: N/A / Datum: 01.01.2015.
Fizička kultura je oblik kulture koja označava celokupnost materijalnih i kulturnih vrednosti ostvarenih slobodnom aktivnošću u igri, plesu, sportu, gimnastici i turistici koje pridonose zadovoljavanju prirodnih i kulturnih potreba čoveka. 
Fizička kultura
Autor: N/A / Datum: 01.01.2015.
Fizička kultura označava deo kulturnih vrednosti koje su zasnovane na motornim, delatnostima kretanja, koje služe usavršavanju i potvrđivanju ličnosti.Ishodište fizičke kulture je oblikovanje duha i tela.