x

Uslovi korišćenja


Sportski adresar

Podnoseći prijavu za registraciju u okviru Adresara - Savremenisport.com (u daljem tekstu: sajt) potvrđujete da ste svesni i da se slažete sa sledećim uslovima kreiranja i postavljanja podataka Vašeg sportskog subjekta (društva, organizacije, sportskog objekta, firme) (u daljem tekstu: stranica):

1. Savremenisport.com se obavezuje da će u razumnom roku, a najdalje 15 dana od trenutka dospeća registracionog zahteva (i-mejla) kreirati i postaviti internet stranicu sa podacima preuzetim iz zahteva i to u neizmenjenom obliku (ne računajući formatiranje teksta), osim ukoliko podaci:
   - sadrže elemente neprimerenog i/ili vulgarnog izražavanja (uključujući slike)
   - nisu istiniti (prevashodno se misli na kontakt-podatke firme)
2. Korisnik stoji iza istinitosti podataka unetih u registracioni obrazac i saglasan je da se oni objave na internetu u prethodno definisanoj formi.
3. Korisnik je dužan da proveri validnost svih unetih podataka pre slanja registracionog obrasca, kao i validnost ostalih podataka (logo firme, baner, slike i sl.).
4. Savremenisport.com se ne može smatrati odgovornom za bilo koji oblik potencijalne štete nastale nedostupnošću stranice usled tehničkih problema, čiji je uzročnik treća strana (hosting provajder).

Autorski materijal

Podnoseći prijavu za registraciju u okviru Autorskog materijala (Teorija sporta, Sprtke vesti, Sportski kalendar, Sportska galerija, Sportski blog, Sportski rečnik) - Savremenisport.com (u daljem tekstu: sajt) potvrđujete da ste svesni i da se slažete sa sledećim uslovima kreiranja i objavljivanja informacija koje ste nam poslali (u daljem tekstu: vest):

1. Savremenisport.com se obavezuje da će u razumnom roku, a najdalje 15 dana od trenutka dospeća registracionog zahteva (i-mejla) kreirati i postaviti link u okviru svojih stranica sa podacima preuzetim iz zahteva i to u neizmenjenom obliku (ne računajući formatiranje teksta), osim ukoliko podaci:
   - sadrže elemente neprimerenog i/ili vulgarnog izražavanja (uključujući slike)
   - nisu istiniti (prevashodno se misli na kontakt-podatke)
2. Korisnik stoji iza istinitosti podataka unetih u registracioni obrazac i saglasan je da se oni objave na internetu u prethodno definisanoj formi.
3. Korisnik je dužan da proveri validnost svih unetih podataka pre slanja registracionog obrasca (i-mejla), kao i validnost ostalih podataka (eventualno navođenje autorskih prava, prava korišćenja određenog materijala i sl).
4. Savremenisport.com se ne može smatrati odgovornom za bilo koji oblik potencijalne štete nastale nedostupnošću stranice usled tehničkih problema, čiji je uzročnik treća strana (hosting provajder).