x

Postanite naš saradnik


Postanite saradnik

Ukoliko imate želju i volju da radite na popularizaciji sporta rado ćemo Vas primiti u naš tim. Dobrodošli su svi saradnici koji žele da svoje znanje iz oblasti sporta nesebično podele sa drugima, odnosno saradnici koji će svojim znanjem i radom upotpuniti i podići kvalitet poslovanja i sadržaja sajta Savremeni sport.com.

Koje saradnike tražimo?


1. Autor tekstova iz oblasti Teorije sporta

Saradnici zaduženi za kreiranje sadržaja o aktuelnim temama iz oblasti teorije sporta, koji je u njihovoj sveri interesovanja.

2. Sportski blogeri

Saradnici zaduženi za kreiranje sadržaja/ iznošenje svojeg mišljenja o aktuelnim temama iz oblasti sporta, a koja je u njihovoj sveri interesovanja.

3. Autor fotografija sa sportskih manifestacija/ Sportski fotografi

Saradnici zaduženi za fotografisanje sportskih manifestacija.

Ako neke vrste sadržaja nema na našem Internet sajtu, a vi smatrate da možete ispuniti tu prazninu - samo izvolite, javite nam se i predložite nam svoju ideju.

Ukoliko želite da postaneta naš saradnik, odnosno imate želju i volju da radite na popularizaciji sporta rado ćemo Vas primiti u naš tim. Dobrodošli su svi saradnici koji žele da svoje znanje iz oblasti sporta nesebično podele sa drugima, odnosno saradnici koji će svojim znanjem i radom upotpuniti i podići kvalitet poslovanja i sadržaja sajta Savremenisport.com

Možete nas kontaktirati putem

E-maila: office@savremenisport.com