x

PRAVNA POUKA


Autorska prava

Savremenisport.com čini dostupnima informacije o sportskim organizacijama, sportskim manifestacijama i dr., a isti potpadaju pod opšte uslove korišćenja ovog portala. Pristupanjem sajtu i pregledanjem njegovog sadržaja, Vi pristajete na uslove korišćenja i sa njiima se slažete. Savremenisport.com zadržava pravo promene uslova korišćenja, kao i informacija o sportskim organizacijama sportskim manifestacijama i dr., na sopstvenu odluku i bez prethodnog obaveštavanja korisnika. Korisnici su dužni da se blagovremeno informišu o svim promenama putem uslova korišćenja i ostalih relevantnih e-dokumenata. Sva prava koja nisu eksplicitno dodeljena korisnicima su zadržana.

Politika privatnosti

E-mail adrese korisnika prijavljenih na mail listu Savremenisport.com ne ustupaju se nikome (trećim licima) ni pod kojim uslovima. U slučaju da ste na neki način nezadovoljni korišćenjem naših usluga u okviru mail liste i ako želite da se odjavite sa primanja email obaveštenja, pošaljite email poruku sa Vašim imenom i prezimenom na email adresu office@savremenisport.com, sa naslovom (Subject) Odjava sa mail liste. Na ovaj način je omogućena usluga dobrovoljnog odjavljivanja prema pravilima direktnog email marketinga na osnovu dozvole (Permission Based Email Marketing Single Opt-Out Service). Prijavljivanje na mail listu Savremenisport.com je slobodno i vrši se uz proveru pri prijavi korisnika prema pravilima direktnog email marketinga na osnovu dozvole (Permission Based Email Marketing Double Opt-In Service). Obavezujemo se da vaše podatke (formulari, ankete, korespondencija, i sl.) nećemo davati, pokazivati, iznajmljivati niti prodavati trećim osobama.

Google DoubleClick DART kolačić

Koristimo nezavisne kompanije za oglašavanje (Google adsense) da bismo prikazivali oglase kada posetite naš internet portal. Ove kompanije mogu da koriste informacije (izuzev imena, adrese, adrese e-pošte ili telefonskog broja) koje se odnose na vaše posete ovom i drugim veb sajtovima kako bi vam obezbedile oglase o robi i uslugama koje vas interesuju. Ako želite više informacija o ovoj praksi, kao i o tome kakve mogućnosti imate da ne dozvolite ovim kompanijama da koriste ove informacije, o tome se možete informisati putem servisa Google adsense.

Odricanje od prava

Svi sadržaji na sajtu Savremenisport.com predstavljeni su javnosti na uvid u najboljoj nameri, i kao takvi ne mogu uticati da Savremenisport.com i/ili ljudi koji stoje iza njega, budu odgovorni za direktne ili inderektne štete koje mogu nastati korišćenjem informacija. Autorski sadržaji na Savremenisport.com trebalo bi da su tačni. Korisnik servisa ima obavezu da proveri iz drugih izvora tačnost navoda koji se pominju u pomenutim autorskim sadržajima. Same informacije na sajtu zavise od njihove aktuelnosti i neke činjenice možda više ne važe, a postoje prikazane jer se svi sadržaji na sajtu arhiviraju. Savremenisport.com ne snosi odgovornost za istinitost i kvalitet sadržaja reklamnih poruka na sajtu, oglasima, kao i svih ostalih sadržaja koji su linkovani na adrese drugačije od Savremenisport.com domena. Takođe, Savremenisport.com ne snosi odgovornost za eventualnu neistinitost navoda autora koji nisu u sastavu Savremenisport.com tima.

Rezervisana prava

Informacije dostupne na ovom veb sajtu su zaštićene i prava na njih su zadržana. Izuzev u slučaju eksplicitno dodeljenih prava, nijedan deo ovog portala ne sme biti redistribuiran ili umnožavan, niti korišćen na bilo koji način bez prethodne saglasnosti vlasnika portala.

Napomena

U slučaju značajnijeg menjanja politike privatnosti, svi registrovani korisnici servisa biće blagovremeno obavešteni. U slučaju bilo kakve povrede prava vlasnika projekta "Savremenisport.com" prekršilac može očekivati prekršajnu prijavu od našeg advokata.