x

O NAMA


Šta je projekat Savremenisport.com?

Savremenisport.com je specijalizovani Internet portal namenjen za popularizaciju sporta, promociju sportskih subjekata (saveza, klubova, i sl.) i sportskih manifestacija putem interneta, odnosno edukaciju sportista, sportskih radnika i svih ljubitelja sporta, rekreacije i aktivnog života.

Kako je nastao projekat Savremenisport.com?

Internet portal Savremenisport.com nastao je kao rezultat potrebe za formiranjem kvalitetne baze podataka sportskih informacija sa ciljem da upozna i edukuje sportiste, sportske radnike i sve ljubitelje sporta, omogući promociju sportskih subjekata i popularizuje sport, putem niza akcija koje smo pokrenuli na našem internet portalu.

Po čemu se projekat Savremenisport.com razlikuje od drugih?

Za razliku od ostalih sportskih sajtova, internet portal Savremenisport.com, pored klasičnih informacija iz oblasti sporta, bavi se tematikom savremenog (modernog) sporta i nastoji da svoje posetioce bliže upozna (edukuje) sa svim aspektima savremenog (modernog) sporta (Osnove sporta, Istorija sporta, Savremeni sportovi, Marketing u sportu, Menadžment u sportu, Finansije u sportu, Sportski trening, Sportska medicina, Sportska rekreacija, Sportska ishrana, Inovacije u sportu, itd.).

Uloga i misija projekta Savremenisport.com?

Osnovna uloga projekta Savremenisport.com jeste udruživanje teorije sporta sa ostalim praktičnim društvenim disciplinama i njihovo funkcionalno uklapanje zarad unapređenja i usavršavanja postojećeg stanja u sportu.
Osnovna misija projekta Savremenisport.com jeste promocija sportskih subjekata (organizacija, saveza, klubova, manifestacija...) putem servisa koji su zastupljeni na internet portalu Savremenisport.com, kao i kontinuirana edukacija sportista, sportskih radnika i svih ljubitelja sporta, rekreacije i aktivnog života, odnosno podizanje svesti šire javnosti o korisnosti sporta i sportskih (rekreativnih) aktivnosti na život i rad ljudi.

Ciljevi projekta Savremenisport.com?

   - Promocija i isticanje važnosti sporta i rekreacije, odnosno zdravog načina života;

   - Promocija sportskih subjekata, sportskih manifestacija i drugih projekata iz oblasti sporta;

   - Podizanje svesti o značaju sporta i rekreacije, odnosno zdravog načina života, na život i rad ljudi;

   - Podizanje svesti sportista, sportskih radnika, i svih ljubitelja sporta o značaju samo-usavršavanja,
     odnosno kontinuirane (celo-životne) edukacije, zarad ličnog razvoja i razvoja sporta uopšte.