x

Bukureštanska Balkanijada

Veterani Balkanskih zemalja,
došli jesu da se bratsvo stvara.
Da se stvara i na sportskom polju,
da pokažu tu njihovu dobru volju.

Naš je Balkan zemlja plemenita,
sportska ljubav nikom i ne smeta.
I evo su došli sa svih strana,
nek se vidi koliko nam atletika valja.

Domaćini naši uvek dobri bili,
pa nas bratski skupa pozdravili.
Bukurešt je velegradska kuća,
slavićemo sportska dostignuća.

Pa na tome puno i vrijedno rade,
nek se vidi šta sportisti rade.
Takmiče se i na sportskom polju,
da pokažu dobru svoju volju.

Atletika nama svima draga, mila,
u srca se veterana slila.
Atletika kraljica je sporta,
volimo je iako nam mladost prošla.

Pesme, igre, šale, ima dosta,
Druženja su naša od ponosa.
Neka izvor voda bistra teče,
sportistima želim puno sreće.

I Bogu će biti drago, milo,
kad u Svetu bude mirno.
Učinimo sve što treba,
jer bez slobode nema hleba.

I Orlovi srpski uvek s vama bili,
prijateljstvo naše rado sprovodili.
Dva naroda uvek složna bila,
da se vidi da smo dobra familija.

Domaćini vama puno hvala,
što imate sportskog dara.
Domaćini evo vama ruka,
vidimo se dogodine skupa.
Datum: 01.09.2014. Autor: Radomir Skoko