x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO M

Marketer
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Marketer - engl. Marketer - tržišni radnik, specijalista koji se bavi marketingom. 
Marketing
Autor:MCCarthy/ Datum:01.01.2015.
Marketing je aktivnost koja usmerava protok roba i usluga od proizvođača do korisnika radi zadovoljenja potreba potrošača i ostvarivanja ciljeva organizacije. 
Marketing miks
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Marketing mix (engl. Marketing mix) ovaj pojam označava kombinaciju marketinških elemenata i varijabli, poznatih kao 4P proizvod, cena, mesto, promocija (Product, Prace, Place, Promotion). 
Marketing ponuda
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Termin marketing ponuda označava kupoprodajno idealno zasnovan predlog - ponudu sa jednim ili više vrsta proizvoda, uključujući robe, usluge, programe, ideje, usmerenih zajedno sa drugim marketing elementima, cenom, promocijom načinom distribucije, prema jednom ili više segmenata ciljnog tržišta. 
Masaža
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Masaža (engl. Massage) predstavlja tretman (lečenje-postupak) koji uključuje direktnu primenu fizičkog kontakta sa rukama na kožu, mišiće, ligamente, itd. Masaža se uglavnom koristi za smanjenje bola, oteklina, grča, da poboljša zdravlje povređenog tkiva i da poveća fleksibilnost (pokretljivost) povređenog tkiva, masaža se takođe koristi i kao vid relaksacije. 
Maskota
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Maskota - engl. Mascot - talisman. To je simbolična slika koja grafičkim, dizajnerskim i umetničkim postupkom predstavlja neku organizaciju, sportski tim, sportski događaj, sportsku ideju, program, aktivnost itd. u obliku slike - simbola, kao što je domaća ili divlja životinja, ptica, biljka i dr. Maskota može da slikom lika čoveka određenog tipa predstavlja tim ili događaj. U većini slučajeva maskota predstavlja dizajniranog, maskiranog ljubimca tima, u kojem su kreativno istaknute psihološke i fizičke karakteristike, koje asociraju na pozitivne karakteristike imidža organizacije koju maskota predstavlja. 
Masovna komunikacija
Autor:M. Kunczik i sar./ Datum:01.01.2015.
Pod masovnom komunikacijom se podrazumevaju svi komunikacijski oblici kod kojih se izjave javno prenose tehničkim distributivnim sredstvima (medijima) indirektno i jednostavno, disperzivnoj publici. 
Mašina za skijaško trčanje
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Mašina za skijaško trčanje  (engl. Cross-country skiing machine) predstavlja sportsku-fitnes opremu namenjenu za stacionarno  skijaško trčanje. Redovna upotreba može biti efikasna za poboljšanje zdravstvenog stanja i kondicije putem aerobnog treninga. 
Medij
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Medij u svom najčešće upotrebljavanom značenju jeste posrednik u (masovnom) komuniciranju il sredstvo informisanja. 
Menadžment
Autor:Daniel A. Wren i Don Voich, Jr./ Datum:01.01.2015.
Menadžment predstavlja funkciju čiji je cilj da se na efikasan način obezbede, rasporede i iskoriste ljudski napori i fizički resursi kako bi se postigao neki cilj. 
Metode treninga
Autor:/ Datum:01.01.2015.
Metode treninga predstavljaju način primene određenih sredstava. Metode treninga se određuju prema ciljevima i zadacima sportskog treninga, sve zajedno zavisi od: specifičnosti sportske grane i discipline, stepena treniranosti i sportske forme, razvojnih karakteristika u pojedinim uzrasnim kategorijama, uslova i mogućnosti u kojima se trenažni proces izvodi. 
Mezociklus
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Mezociklusi uglavnom traju mesec dana. Više mezociklusa čini strukturu perioda. Periodi su: pripremni, takmičarski i prelazni. Sva tri perioda čine strukturu makrociklusa (polugodišnjeg ili godišnjeg). Svaki makrociklus u višegodišnjoj sportskoj karijeri jednog sportiste, predstavlja jedan segment, koji ima svoje ciljeve, zadatke i određeni sadržaj koji se ostvaruje kroz periodizaciju, mezo i mikrocikluse. 
Mikrociklus
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Mikrociklus se odnosi na jedan pojedinačni trening ili strukturu malog trenažnog ciklusa koji uglavnom traje 7 dana, sastavljen je od trenažnih celina sa jednim ili više treninga u toku dana.  Postoji više tipova mikrociklusa, njih određuje karakter, veličina i usmerenost trenažnih opterećenja, sredstava i metode treninga. Tip mikrociklusa zavisi od cilja i zadataka sportskog treninga u određenom periodu makrociklusa. 
Motiv
Autor:Dr. Nenad Havelka/ Datum:01.01.2015.
Pokretačke snage koje izazivaju i usmeravaju čovekovu aktivnost nazivaju se motivima. 
Stranica 1 od 2