x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO M - Mikrociklus

Mikrociklus
Autor: N/A / Datum: 01.01.2015.
Mikrociklus se odnosi na jedan pojedinačni trening ili strukturu malog trenažnog ciklusa koji uglavnom traje 7 dana, sastavljen je od trenažnih celina sa jednim ili više treninga u toku dana.  Postoji više tipova mikrociklusa, njih određuje karakter, veličina i usmerenost trenažnih opterećenja, sredstava i metode treninga. Tip mikrociklusa zavisi od cilja i zadataka sportskog treninga u određenom periodu makrociklusa.