x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO M - Maskota

Maskota
Autor: N/A / Datum: 01.01.2015.
Maskota - engl. Mascot - talisman. To je simbolična slika koja grafičkim, dizajnerskim i umetničkim postupkom predstavlja neku organizaciju, sportski tim, sportski događaj, sportsku ideju, program, aktivnost itd. u obliku slike - simbola, kao što je domaća ili divlja životinja, ptica, biljka i dr. Maskota može da slikom lika čoveka određenog tipa predstavlja tim ili događaj. U većini slučajeva maskota predstavlja dizajniranog, maskiranog ljubimca tima, u kojem su kreativno istaknute psihološke i fizičke karakteristike, koje asociraju na pozitivne karakteristike imidža organizacije koju maskota predstavlja.