x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO M - Motiv

Motiv
Autor: Dr. Nenad Havelka / Datum: 01.01.2015.
Pokretačke snage koje izazivaju i usmeravaju čovekovu aktivnost nazivaju se motivima. 
Motiv
Autor: N/A / Datum: 01.01.2015.
One unutrašnje činioce koji pokreću na aktivnost, koji je usmeravaju i njome upravljaju radi ostvarivanja određenih ciljeva, nazivamo motivima. 
Motiv
Autor: Rot / Datum: 01.01.2015.
Motivi su organski i psihološki činioci koji pokreću ili usmeravaju ponašanje čoveka i to kako njegove postupke, tako i njegovo opažanje, mišljenje i učenje.