x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO M - Masovna komunikacija

Masovna komunikacija
Autor: M. Kunczik i sar. / Datum: 01.01.2015.
Pod masovnom komunikacijom se podrazumevaju svi komunikacijski oblici kod kojih se izjave javno prenose tehničkim distributivnim sredstvima (medijima) indirektno i jednostavno, disperzivnoj publici. 
Masovna komunikacija
Autor: N/A / Datum: 01.01.2015.
Masovna komunikacija  koja je omogućena  posredstvom medija masovnog komuniciranja, je fenomen koji uključuje istovremeno masovnu  produkciju i masovnu percepciju.