x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO M - Menadžment

Menadžment
Autor: N/A / Datum: 02.01.2015.
Menadžment je proces planiranja, organizovanja, liderstva i kontrolisanja napora koji ulažu članovi organizacije i korišćenje svih ostalih sredstava organizacije da se postignu njeni najznačajniji ciljevi.  
Menadžment
Autor: Daniel A. Wren i Don Voich, Jr. / Datum: 01.01.2015.
Menadžment predstavlja funkciju čiji je cilj da se na efikasan način obezbede, rasporede i iskoriste ljudski napori i fizički resursi kako bi se postigao neki cilj. 
Menadžment
Autor: Dr. Branislav Mišić / Datum: 01.01.2015.
Menadžment je korisno znanje koje se primenjuje u procesu: planiranja organizovanja, vođenja i kontrole s ciljem postizanja efektivnosti i efikasnosti organizacije. 
Menadžment
Autor: Stoner i sar. / Datum: 01.01.2015.
Menadžment je proces planiranja, organizovanja, vođenja i kontrolisanja posla članova organizacijee i korišćenja svih raspoloživih sredstava organizacije da se postignu najznačajniji ciljevi. 
Menadžment
Autor: N/A / Datum: 01.01.2015.
Menadžment je proces planiranja, organizovanja i kontrolisanja rada ljudi u datim uslovima radi postizanja ciljeva.