x

Trenažni stimulusi

Pod trenažnim stimulusima podrazumevamo sredstva, metode i opterećenja u treningu. Primenom ovih stimulusa izazivamo željene efekte ili adaptacije. Trenažnim stimulusima ostvarujemo specifične ciljane adaptacije. Samo precizno odabrana kompozicija sredstava, metoda opterećenja za svakog pojedinca posebno može dovesti do harmoničnog jedinstva optimalne pripremljenosti.

Trenažna sredstva ili sredstva treninga su osnovni trenažni stimulusi i predstavljaju beskonačan broj mogućih vežbi kojima se koristimo. Raznovrsnost vežbi je uslovljena ciljem koji može biti beskonačno različit ontogenetskim razvojem jedinke, sportskim nivoom, polom i drugim faktorima. Danas postoji veliki broj klasifikacija vežbi i stalno se pojavljuju nove. Prema tome kako utiču na sportski rezultat sredstva treninga su podeljena na direktna (specifična) i indirektna (nespecifična) sredstva. Pod direktnim sredstvima se smatraju ona koja su po strukturi, formi, karakteru i intenzitetu opterećenja veoma slična takmičarskoj aktivnosti i imaju najveći uticaj na sportski rezultat. Pod indirektnim sredstvima se smatraju bazične-pripremne vežbe, kojima se razvijaju osobine i sposobnosti koje ne moraju biti specifične za određenu sportsku aktivnost.

Metode treninga predstavljaju način primene određenih sredstava. Mogu se zvati i metode opterećenja, jer nam daju odgovor na pitanje, kojim načinom opterećujemo sportistu prilikom primene određene vežbe. Osnovna dva načina odnosno metode treninga su: Kontinuirana (neprekidna) i Diskontinuirana (isprekidana, sa pauzama ili intervalima). Obe metode u trenažnom procesu se primenjuju zajedno, budući da je takav efekat najveći. Metode treninga se određuju prema ciljevima i zadacima sportskog treninga, sve zajedno zavisi od: specifienosti sportske grane i discipline, stepena treniranosti i sportske forme, razvojnih karakteristika u pojedinim uzrasnim kategorijama, uslova i mogućnosti u kojima se trenažni proces izvodi.

Trenažna opterećenja predstavljaju ključni i najteži problem u sportskom treningu. Važno je da trener dobro upravlja dinamikom (obim, intenzitet, doziranje, veličina, specifičnost i sl.) opterećenja kroz određene periode, faze i cikluse trenažnog procesa. Nije samo važno odrediti sredstvo i način njegove primene (metod), nego je bitno kakvo opterećenje pri tome dati. Dva osnovna parametra opterećenja su obim i intenzitet, odnosno količina rada (broj treninga, ponavljanja, broj minuta - časova, broj metara - kilometara, količina kilograma) i jačina (m/s, km/h, brzina izvoženja bilo kojeg pokreta i aktivnosti, težina tela). Oba parametra su zajedno odgovorna za ukupnu veličinu delovanja trenažnih sredstava na organizam sportiste.

 
Autor: N/A Objavljeno: 07.07.2014.

PROČITAJTE JOŠ