x

Trenažna tehnologija

Trenažna tehnologija
Tehnologija predstavlja nauku o veštinama i zanatima (grc. lechne logos). Kada kažemo trenažna tehnologija, onda podrazumevamo nauku o veštini i zanatu, koji se zove trening. S obzirom na to da je svrha tehnologije menjanje, preobražaj (transformacija), trenažna tehnologija predstavlja najviši oblik ove promene, jer se odnosi na promenu, kako oblika (forme), tako i unutrašnje strukture (sastava) ljudskog organizma. Koristi sva naučna saznanja iz svih oblasti koje se dotiču adaptivnih sposobnosti ljudskog organizma. Predstavlja naučno prikazivanje ljudske delatnosti, čija je svrha optimalna adaptacija u cilju postizanja visokih sportskih rezultata.

Tehnološki postupci su: definisanje cilja, utvrđivanje stanja subjekta, utvrđivanje faktora ograničenja, izbor trenažnih sredstava, utvrđivanje trenažnih opterećenja, izbor metoda treninga, kontrola tranzitivnih stanja, analiza finalnih rezultata.

U procesima i postupcima trenažne tehnologije, potrebno je utvrđivati stepen zamora i preduzimati blagovremene, svrsishodne i pravovaljane mere u procesu oporavka sportista, prvenstveno vodeći računa o stanju zdravlja sportista i specifičnostima tokova procesa u zavisnosti od vrste sporta, uslova treninga, rečima treninga, trenažnih opterećenja i nivoa pripremljenosti sportista (J. Malacko, 2008). 

Cilj trenažne tehnologije je da se za što kraće vreme, postigne što veća efikasnost. Za realizaciju ovakve delatnosti potreban je multidisciplinaran, kompleksan i integralan pristup koristeći sve bitne faktore, kako bi se došlo do optimizacije trenažnog procesa. U navedenim tehnološkim postupcima pod utvrđivanjem faktora ograničenja podrazumevaju se genetska ograničenja, odnosno neophodnost da se urvrde genetski limiti svake osobe.

Optimizacija trenažnog procesa predstavlja skraćivanje vremena, a maksimiziranje eflkasnosti što u najvećoj meri zavisi od genetskih predispozicija (talenta-stepena i intenziteta adapatacije). Takva optimizacija se danas u vrhunskoj trenažnoj tehnologiji ostvaruje na račun povećanja intenzivnosti (jačine) treninga, što zahteva dodatne napore u odabiranju optimalnih trenažnih stimulusa za razvijanje onih osobina, sposobnosti i karakteristika od kojih najviše zavisi sportski rezultat.

U stručnoj i naučnoj literaturi (koja se odnosi na sportski trening) često se spominje termin transformacija. Transformacija znači menjanje, odnosno preobražavanje. U osnovi kibernetički pojam, transformacija označava svaku promenu u sistemu, kako ulaznih i izlaznih stanja, tako elemenata i procesa u samom sistemu. Taj sistem u sportskom treningu je ljudski organizam. Proces menjanja (transformacije) organizma sportiste od inicijalnog do finalnog stanja može se nazvati i transformacioni proces. Pojam transformacioni proces sportskog treninga u ovom konceptu ima isto značenje, kao i trenažna tehnologija. U prvom i u drugom slučaju govori o neprekidnom menjanju stanja ljudskog organizma, preko niza etapa, a u cilju postizanja što većeg sportskog rezultata u određenom vremenu.
 
Autor: N/A Objavljeno: 07.07.2014.

PROČITAJTE JOŠ