Strategijski menadžment
Osamdesetih godina prošlog veka, usled dejstva više faktora (brze promene u tehnologiji, povećanja konkurencije, promena na tržištu, ekonomskih uslova, itd.) izazvana je nesigurnost na svetskom ekonomskom planu čime je sportskim organizacijama ali i drugim privrednim subjektima širom sveta bilo otežano planiranje i realizacija ciljeva. Usled nemogućnosti dotad aktuelnih pristupa organizovanja (menadžmenta) da odgovore zahtevima koji se pred njjih postavljaju, javila se potreba za formiranjem novog pristupa koji bi omogućio pravilno usmeravanje organizacija u datoj situaciji.

Kao rezultat potrebe formulisanja strategije u izrazito dinamičnim uslovima privređivanja i aktivnog uključivanja menadžmenta u taj proces, osmišljen je nov koncept menadžmenta koji uključuje strategijsku akciju u situaciji kada se sredina brzo menja. U tim i takvim uslovima, strategijski menadžment izašao je u prvi plan kao pristup koji omogućava predviđanje tendencija u okruženju i usmeravanje poslovanja organizacija u skladu sa tim predviđanjima.

Strategijski menadžment danas predstavlja jedan od najrasprostranjenijih pristupa modernom menadžmentu u savremenom poslovnom svetu, sa ciljem da omogući organizaciji da racionalno i pravovremeno reaguje na promene u okruženju u okviru koga posluje, i koji teži ravnomernoj raspodeli uloga svih ljudi u organizaciji u realizaciji postavljenih ciljeva. On je u isto vreme popularan pristup, ali i pristup od koga se zazire jer je strogo postavljen. Strategijski menadžment u savremenom poslovnom svetu predstavlja jedan od najrasprostranjenijih modernih menadžmenta, koji se oslanja na adekvatne resurse organizacije i ispitivanja šansi koje organizacija može imati na osnovu saznanja iz okruženja u smislu promena koje se događaju u njemu. 

Strategijski menadžment predstavlja kontinualan proces prilagođavanja promenama u okruženju koji se oslanja na adekvatne resurse organizacije i ispitivanje šansi koje organizacija može imati na osnovu saznanja iz okruženja, i kao takav, pruža odgovore menadžerima na sledeća pitanja: Gde je organizacija sada?,  Gde organizacija želi da bude?, Šta se dešava sa konkurencijom?, Koje aktivnosti omogućavaju organizaciji da ostvari svoje ciljeve?.

Strategijski menadžment se najčešće definiše kao naučna disciplina i veština korišćenja načina kako da se ostvare neka željena stanja (ciljevi). Prema Cetrou i Peteru strategijski meanadžment je "Kontinuirani i interaktivni proces usmeren na održavanje podesnosti organizacije da strategijski odgovori na promene u svom okruženju".


    style="display:block; text-align:center;"
    data-ad-layout="in-article"
    data-ad-format="fluid"
    data-ad-client="ca-pub-3680394444982515"
    data-ad-slot="7364782146">Polazište strategijskog menadžmenta nalazi se u jasnom definisanju ciljeva sportske organizacije, određivanju i razvoju strategije uz čije se pravilno korišćenje obezbeđuje dostizanje projektovanih ciljeva. To praktično znači da se strategijski menadžment faktički odnosi na odlučivanje o strategijama i na planiranje kako bi izabrana strategija trebalo da se sporovede. Osnovni cilj strategijskog menadžmenta je upravljanje strategijskim planiranjem, koji ima zadatak da dugoročno definiše ciljeve strategije razvoja organizacije, kao i da obezbedi potrebne kadrovske potencijale u rukovođenju njegove realizacije.

U strategijskom menažmentu planiranje igra vrlo važnu ulogu, što znači da strategijskom planiranje ima zadatak da dugoročno definiše ciljeve i strategije razvoja organizacije, kao i da obezbedi potrebne potencijale za njihovo dostizanje, kojima se uspešno može odgovoriti na promene i izazove spoljašnjeg okruženja. Formulisanje strategije zapravo predstavlja proces determinisanja odgovarajućeg kursa (pravca) akcije za ostvarivanje organizacionih ciljeva.

Osnova dobrog formulisanja strategije je formiranje dovoljno jake tržišne pozicije i organizacje dovoljno sposobne da stvara uspešne performanse bez obzira na nepredvidive događaje, potencijalnu konkurenciju i interne probleme. Strategije se uglavnom formiraju postepeno i sistematski u skladu sa promenama koje diktira okruženje i u skladu sa mogućnostima koje pruža organizacija. Dobro formulisane strategije obično imaju životni vek od nekoliko godina i tokom tog perioda treba samo minornim prilagođavanjima održavati strategije usklađenim sa događajima u okruženju.

Četiri ključna aspekta strateškog menadžmenta su: postavljanje ciljeva, formulisanje strategije, implementacija strategije i strateška kontrola, koja menadžmentu daje uvid u realizaciju procesa.


Modelovanje strategijskog menadžmenta obuhvata najbitnija pitanja u oblasti strategijskog menadžmenta, pod kojim se podrazumeva izrada i funkcionisanje takvih modela strategije, koji omogućavaju celovito, koherentno i dugoročno predviđanje aktivnosti, kao i kratkoročno optimalno upravljanje, kontrolu i praćenje integralnim procesima aktivnosti u sportskim organizacijama, kako bi se najbolje pozicionirali i postizali, s jedne strane organizacioni ciljevi i misije, a sa druge strane, najoptimalnije sportske i poslovne tehnologije, sa polaznih osnova pravnog, informatičkog, naučnog, tehnološkog, menadžmentskog i marketinškog pristupa, pa u tom sklopu i svih daljih operativnih rešenja koja iz takvog pristupa slede (J. Malacko, 2008).

Razumevanje principa strategijskog menadžmenta i kako se oni mogu primeniti u sportu su od suštinskog značaja za razvoj sportskih organizacija u budućnosti. Stoga bi osnovni cilj sportskih menadžera trebalo da bude upoznavanje sa procesom formulisanja, vrednovanja i implementacije strategije. Da bi se to ostvarilo neophodno je razumeti osnove proaktivnog pristupa u upravljanju, upoznati se sa savremenim menadžerskim konceptima i alatima koji se koriste u procesu strategijskog menadžmenta, kao i sa mogućim načinima upotrebe strategijskih resursa.


Literatura:
Ivana Simić - Menadžment, 2007.
Upravljane u sportu - Dr. Dragan Životić
Milan Tomić - Sportski menadžment, 2007.
Modelovanje strategijskog menadžemnta u sportu - Julijan Malacko, 2008
Sport management: principles and applications - By Russell Hoye, Matthew Nicholson, i sar.
 
Autor: Marko Skorić
Objavljeno: 07.07.2014.


PROČITAJTE JOŠ...

LISTA KOMENTARA
Trenutno nema komentara u sistemu

OSTAVITE VAŠ KOMENTAR
Ime:
Prezime:

Tekst komentara:
POGLEDAJTE JOŠ I...
+ O nama
+ Kontakt
+ Pravna pouka
+ Uslovi korišćenja
+ Postanite saradnik
+ Često postavljana pitanja

POVEZANI TEKSTOVI...
> Upravljanje promenama u sportskoj organizaciji
> Globalni proces sportskog menadžmenta
> Značaj vizije, misije i ciljeva sportske organ...
> Međuljudski odnosi u sportskoj organizaciji
> Timski rad u sportskoj organizaciji
 
> Preporučeni tekstovi

AKCIJE
Ako podjednako volite sport i da pišete o njemu, odnosno znate nešto novo i zanimljivo o nekoj sportskoj temi,  a uz to želite da svoje znanje iz oblasti sporta nesebično podelite sa drugima, javite nam se. Čekamo Vas!
Zanimaju Vas informacije o određenoj sportskoj manifestaciji (turniru, prvenstvu, akciji, seminaru, itd.), pogledajte najave aktuelnih sportskih manifestacija u okviru našeg Sportskog kalendara...
Ukoliko vodite neku sportsku organizaciju (savez, klub, asocijaciju i sl.) ili ste organizator neke sportske manifestacije (turnir, akcija, seminar, sl.) i želite da je medijski promovišete, odnosno sa njom upoznate širu javnost, Savremenisport.com može postati Vaš Medijski partner...
Osetite deo atmosvere sa najzanimljivijih već održanih sportskih manifestacija putem slika koje smo zbog Vas zabeležili u okviru Foro galerije...