x

Značaj vizije, misije i ciljeva sportske organizacije

Značaj vizije, misije i ciljeva sportske organizacije
Sportski menadžment je odgovoran za davanje jasnog i ubedljivog pravca kojim se organizacija kreće, s druge strane, izjave o misiji i viziji, kao i ciljevi predstavljaju najčešći alat za prevođenje namere (svrhe postojanja, pravca u kojem se kreće i sl.) sportske organizacije u razumljiv jezik.

Definisanje misije, vizije i ciljeva predstavlja važan prvi korak u postavljanju pravca za sportsku organizaciju i njen proces donošenja odluka. Ovi ključni elementi (vizija, misija i ciljevi) predstavljaju lepak koji drži ljude, timove i organizacije odgovorne i inovativne, u svakoj situaciji.
znacaj-vizije-misije-i-ciljeva-sportske-organizacije

Formulisanje osnovnih strategijskih zadataka, koji proističu iz misije, vizije i ciljeva, dozvoljava sportskoj organizaciji (liderima organizacije) da definiše jedinstvene karakteristike organizacije, odnosno da odredi programe kojim će napraviti razliku u odnosu na konkurenciju.

Danas, i pored velike važnosti, značajan broj sportskih organizacija nemaju jasnu viziju, misiju i ciljeve kojima teže i koje žele ostvariti, čime dolaze u kontraverzu jer ne znaju šta zapravo žele da postignu. U nastavku teksta fokusiraćemo se upravo na ove termine, i pokušati da ukažemo na njihov značaj u životu i radu savremene sportske organizacije.


Vizija sportske organizacije
Vizija budućnosti predstavlja jasnu mentalnu sliku o tome kako sportska organizacija vidi sebe za na primer 5, 10 ili više godina, odnosno vizija predstavlja stav o željenoj budućnosti organizacije, u okviru područja poslovanja koje je definisano misijom. Vizija sportske organizacije predstavlja nešto što je često opisano u strateškom dokumentu sa ciljem da rukovodiocima i saradnicima da indikaciju prevashodne filozofije organizacije, u smislu željenog budućeg stanja.

Jedna od ključnih karakteristika efikasnih sportskih organizacija, je da one imaju jasnu sliku (viziju) onoga što žele da postignu, svoje osnovne svrhe, i zajedničke vrednosti.

Vizionarstvo je putovanje od poznatog do nepoznatog, koje pomaže stvaranje budućnosti uz pomoć činjenica, nadanja, snova, šansi, mogućnosti... Vizionarstvo obuhvata procese razjašnjavanja vrednosti, izoštravajući misiju i usmeravajući je ka željenoj viziji. Vizionarstvo predstavlja zamišljanje izvrsnosti, odnosno šta organizacija želi da stvori u svojoj najboljoj mogućoj budućnosti. Stvaranje ovakve slike budućnosti zahteva sposobnost da se proširi  osećaj mogućnosti, a zatim da se fokusira na ono što nove inicijative može dovesti do uspeha.

Vizija bi trebalo da ima inspirativnost, jasnoću, izazovnost i praktičnost realizacije, kako bi je kolektiv prihvatio i radio na njenoj realizaciji, odnosno vizija treba da bude usklađena sa kulturom kao osnovnom strukturom ključnih verovanja i vrednosti rukovodilaca i zaposlenih u sportskoj organizaciji. Da bi bila efikasna vizija mora biti ambiciozna, mora pružati podsticaj za inovacije i preduzetništvo, a poželjno je da sadrži i kratke izazove.

Ne postoji moćniji pokretač jedne organizacije ka dugoročnom ostvarenju budućnosti i dugoročnom uspehu od atraktivne i ostvarive vizije budućnosti koja je široko prihvaćena u orgacizaciji - Hanus 

    style="display:block; text-align:center;"
    data-ad-layout="in-article"
    data-ad-format="fluid"
    data-ad-client="ca-pub-3680394444982515"
    data-ad-slot="7364782146">


Misija sportske organizacije
Prvi strateški korak u procesu planiranja je da se utvrdi misija sportske organizacije, jer je neophodno da organizacija definiše šta želi da postigne i gde želi da bude, pre nego što odluči kako će tamo da stigne, budući da misija definiše osnovnu svrhu zbog koje organizacija postoji, odnosno jasno, kratko i inspirativno rezimira svrhu postojanja sportske organizacije, i njenu jedinstvenost.

Misija predstavlja iskaz, odnosno formalno objašnjenje prirode poslovanja aktivnosti organizacije i odnosi se na suštinu razloga njenog postojanja - Prof. Dr. Milan Tomić.

Misija se može definisati i kao termin koji se odnosi na identifikovanje sadašnje i buduće delatnosti organizacije, jasno definisanje šta treba da se postigne i kako najbolje da se to ostvari, definisanje smera ka onome što je primarni zadatak organizacije. Misija definiše i dalje konkretizuje viziju sportske organizacije sa stanovišta poslovnih područja u kojima organizacija želi da konkuriše. Misija odražava kako filozofiju organizacije (vrednost, verovanja i stavove) tako i svrhu (poslovne aktivnosti koje organizacija obavlja ili namerava da obavlja).

Delotvorna misija u osnovi daje odgovor na jedno pitanje: "Na koji način nameravamo da ostvarimo pobedu u onome čime se bavimo?". Ovo pitanje navodi organizaciju (njene rukovodioce - budući da je određivanje misije odgovornost najvišeg rukovodstva) da pretresu svoje prednosti i svoje mane, da bi se procenilo u kojim oblastima je isplativo takmičiti se sa konkurencijom u aktuelnom poslovnom okruženju. U skladu sa tim, zadatak delotvornih misija je da odrede granicu između onoga što je moguće i onoga što je nemoguće (Džon Velč).

Svaka sportska organizacija trebalo bi da ima svoju misiju, koja koncizno komunicira određenu svrhu ili razlog svog postojanja, budući da je svrha postojanja nešto što usmerava sportsku organizaciju da odgovori na pitanje u kom je ona poslu i koje su njene sportsko - poslovne karakteritike.

Misija odražava pristup, filozofiju jedne organizacije, ali i svrhu postojanja njenih aktivnosti. 


Ciljevi sportske organizacije
Svaka sportska organizacija pored vizije i misije, trebalo bi imati definisane i ciljeve svoga delovanja, budući da ciljevi predstavljaju njihov nastavak, odnosno pretvaraju programe zastupljene u viziji i misiji u merljive rezultate. Jasno postavljeni ciljevi mogu nam pomoći da razjasnimo šta želimo i da se usredsredimo na ono što će nam omogućiti da to i ostvarimo, takođe ciljevima možemo odrediti buduća kvantitativna i kvalitativna stanja prema kojima organizacija pokreće, usmerava i vodi skup svojih dugoročnih aktivnosti.

Ciljevi, zajedno s dobro isplaniranim i pažljivo izvršenim koracima koji bi ih podržali, obezbeđuju jednu od najneverovatnijih stvari koja nam je dostupna u životu - metod na koji možemo da se oslonimo da bismo stigli tamo gde želimo - Debi Ford

Postavljanje ciljeva u svim organizacionim sistemima trebalo bi da predstavlja suštinski zadatak, jer nam ciljevi daju smernice za uređenje resursa, pomažu da se usmere i motivišu saradnici, i obezbeđuju kriterijume na osnovu koji se procenjuje učinak... i mogu se primeniti u oblasti finansija, članstva, performansi, objekata, projekata... mogu se primeniti na pojedinačne članove osoblja, određene radne grupe (timove), kao i na sportsku organizaciju u celini.

Ciljeve najjednostavnije možemo definisati kao određena specifična stanja, situacije ili rezultate koje organizacija želi da ostvari. Ciljevi organizacije definišu svrhu organizacije, jer konkretnije odgovaraju na pitanja koja su to poslovna područja kojima organizacija treba da se bavi.

Sposobnost da disciplinovano postavimo sebi, saradnicima i/ili organizaciji koju vodimo, jasne ciljeve i da zatim svakodnevno radimo na njihovom ostvarivanju doprineće našem uspehu mnogo više nego bilo koji drugi pojedinačni faktor - Brajan Trejsi

Organizacija koja ima jasno naznačene ciljeve koji su saopšteni osoblju u organizaciji i koje osoblje shvata i prihvata, biće uspešnije u svom poslovanju na duži rok nego organizacija koja nema jasno naznačene ciljeve - Daniel A. Wren i Dan Voich 


Značaj vizije, misije i ciljeva sportske organizacije
Potrebno je dosta zajedničkog truda (saradnje), razmene mišljenja (usklađivanja ideja) i vremena da se razvije dobro artikulisana izjava o misiji i viziji, i postave ciljevi, pored toga, imajući u vidu promene koje se dešavaju u sportsko-poslovnom svetu, danas je lako udaljiti se od vizije, misije i ciljeva i zanemariti ih. Međutim, kada se vizija, misija i ciljevi jednom definišu, oni postaju korisno sredstvo za proces planiranja i reper na osnovu kojeg možemo vrednovati sve buduće odluke.

Formulisanje osnovnih strategijskih zadataka koji proističu iz vizije, misije i ciljeva, dozvoljava sportskoj organizaciji da definiše jedinstvene karakteristike organizacionog dizajna, koji razlikuju jednu organizaciju od druge. Takođe, na osnovu vizije, misije i ciljeva ljudi se najčešće i opredeljuju da budu deo jedne organizovane celine, unoseći u nju sopstveno angažovanje, odnosno rad i sredstva, poštujući pravila organizacije, a tražeći od nje ostvarivanje pojedinačnih i grupnih ciljeva, interesa i potreba. Zbog čega vizija, misija i ciljevi organizacije moraju biti privlačni da bi se pojedinci pridružili i ostali u sportskoj organizaciji.

 

Literatura:
Sportski menadžment - Alekdsandar Raič, Nebojša Maksimović
Liderstvo u sportu - Dr. Slobodan Sv. Životić
Nema predaje - Brajan Trejsi
Menadžment - Daniel A. Wren i Don Voich, Jr.
Osnovi sportske organizacije - Prof. Dr. Milan Tomić
Organiztional vision, values and mission - Cynthia D. Scott
Sport club management - Matthew J. Robinson
International sport management - Ming Li, Eric W. Maclntosh, Gonzalo A. Bravo
 
Autor: Marko Skorić Objavljeno: 17.07.2014.

PROČITAJTE JOŠ