x

Menadžment sportskog događaja

Menadžment sportskog događaja
Industrija sportskih događaja, uključujući festivale, konferencije, seminare, izložbe, razne turnire i niz drugih manifestacija iz oblasti sporta, ubrzano se razvija i čini značajan doprinos razvoju sportskih organizacija i sporta uopšte. Ubrzani razvoj industrije sportskih događaja, doveo je i do povećanja/ proširenja regulativa u ovoj oblasti, što je dalje dovelo do stvaranja uređenije oblasti, a samim tim i do znatno složenije sredine u okviru koje treba sprovesti sve planirane (zamišljene) ciljeve.  

Sa porastom broja sportskih događaja i njihovog značaja, organizovanje sportskih događaja postalo je sve zahtevnije i složenije, odnosno pojavila se potreba za novom oblašću sportskog menadžmenta, koja bi trebalo da bude više posvećena organizaciji sportskih manifestacija, odnosno stvaranju kvalifikovanih i obučenih pojedinaca (profesionalaca - menadžera sportskih događaja) koji će biti sposobni da odgovore na sve izazove koji se pred njih postavljaju u ovoj oblasti.

Kao odgovor na ove izazove, koji zahtevaju povećanje profesionalnosti i relativno brzu razmenu znanja i iskustva, unutar struke, nastalo je posebno područje izučavanja sportskog menadžmenta, tako zvani "Menadžment sportskih događaja" (eng. Sport events management) kojim ćemo se pozabaviti u nastavku teksta.


Pojam i evolucija menadžmenta sportskog događaja?
Smatra se da je menadžment sportskih događaja nastao iz niza aktivnost koje su imale određenih dodirnih tačkaka (sličnosti) sa samim sportom, među kojima su razni festivali, konferencije, i drugi događaji, odnosno nastao je kao rezultat potrebe za kreiranjem određene metodologije, koja će biti u stanju da obuhvati širok spektar sportskih događaja, a koja će biti dovoljno fleksibilna da prihvati sve individualne potrebe i razlike ovih manifestacija, ali i da olakša i unapredi njihovu organizaciju.

U poslednjih nekoliko decenija, menadžment sportskih događaja se razvio od male grupe snalažljivih ljudi, do velikog broja visoko kvalifikovanih i obučenih profesionalaca (Glenn Bowdin).

S obzirom da sportski menadžment u svojoj osnovi predstavlja organizacioni proces u kome se koordiniraju, integrišu i usmeravaju organizacione aktivnosti radi ostvarivanja postavljenih/ planiranih ciljeva, možemo zaključiti da menadžment sportskog događaja, takođe predstavlja neku vrstu organizacionog procesa okviru koga se koordiniraju, integrišu i usmeravaju organizacione aktivnosti koje su zastupljene prilikom organizacije sportskih događaja, a koje su usmerene na poboljšanje organizacije sportskih događaja.  


    style="display:block; text-align:center;"
    data-ad-layout="in-article"
    data-ad-format="fluid"
    data-ad-client="ca-pub-3680394444982515"
    data-ad-slot="7364782146">Uloga i funkcija menadžmenta sportskog događaja?
Predmet izučavanja menadžmenta sportskog događaja, jeste sam sportski događaj (sportska manifestacija), jer on predstavlja jednu od osnovnih karakteristika savremenog sporta, odnosno procesi koji se odvijaju, unutar i oko sportskog događaja, pre, za vreme i posle njegovog održavanja.

Upravljanje ovim procesima predstavlja proces komadovanja i uticanja na saradnike i izvršioce u ostvarivanju ciljeva sportskog događaja, pored toga upravljanje sportskim događajima podrazumeva raspodelu autoriteta i moći između menadžera događaja i ostalih članova organizacije.

Kad su u pitanju funkcije menadžmenta sportskog događaja, one se kao i kod sportskog menadžmenta mogu, podeliti na pet osnovnih funkcija, i to na: Planiranje, Organizovanje, Kadrovanje, Upravljanje i Kontrolisanje. Navedene funkcije menadžmenta sportskog događaja predstavljaju značajne "alate" kojima menadžeri sportskih događaja utiču na strukturu i pravce aktivnosti, odnosno na organizovanje izvršilaca i neophodnih resursa u ostvarivanju definisanih ciljeva planiranog sportskog događaja.

Menadžment je proces planiranja, organizovanja, liderstva i kontrolisanja napora koji ulažu članovi organizacije i korišćenje svih ostalih sredstava organizacije da se postignu njeni najznačajniji ciljevi.

Zadaci menadžmenta sportskog događaja, a samim tim i menadžera sportskog događaja, kao lica koje je najodgovornije za svakodnevnu realizaciju planiranih aktivnosti i organizaciju sportskog događaja, u suštini se odnose na: određivanje vremena i pristupa u angažovanju saradnika na način da se ostvare definisani ciljevi i zadaci; Upravljanje saradnicima sa ciljem maksimalnog ostvarivanja njihovih potencijala; Prevazilaženje njihovih slabosti i nedostataka, i sl.


Značaj Menadžmenta sportskog događaja?
Savremeni sportski događaji zahtevaju određene stilove i metode menadžmenta, oni zahtevaju dobro planiranje, organizovanje, kadrovanje, koordinciju, preciznost, rokove i brzo odlučivanje.    Samim tim savremeni sportski događaji nameću organizatorima da unaprede programe i sopstvene izvođačke karateristike.

S obzirom da menadžer sportskog događaja, predstavlja lice, koje je najodgovornije za svakodnevnu realizaciju planiranih aktivnosti i organizaciju sportskog događaja. Ono mora da ima stručna znanja, sposobnosti i veštine, ali i iskustvo u vođenju timova, službi i celokupnog ljudstva u cilju efikasne organizacije sportskog događaja.

Razvoj teorije sportskog menadžmenta, a naročito menadžmenta sportskih događaja, značajno doprinosi profilisanju menadžera sportskih događaja u kvalifikovane stručnjake, koji  mogu da planiraju, organizuju i kontrolišu, odnosno uspešno organizuju buduće sportske događaje.

 

Literatura:
Events Management - Glenn Bowdin
Menadžment u sportu - Mr. Jovan Šurbatović
Menadžment događaja - Dr. Tatjana Pivac, Mr. Igor Stamenković
Sports Event Management - Leslie-Ann Jordan i sar.
Managing sport facilities and major events - Hans Westerbeek
 
Autor: Marko Skorić Objavljeno: 13.07.2014.

PROČITAJTE JOŠ