x

Značaj sportske rekreacije

Značaj sportske rekreacije
Naučno - tehnološka revolucija koja se ispoljava u intenzivnoj industrijalizaciji, urbanizaciji, kompijuterizaciji i automatizaciji prozvodnje, izaziva korenite promene, kako u karakteru, strukturi opterećenja i uslovima rada, tako i u karakteru, obimu, načinu i uslovima provođenja radnog i slobodnog vremena.

S obzirom da je savremeni rad najčešće lišen dinamičkih mišićnih naprezanja i za čovekov organizam neophodne optimalne motoričke aktivnosti, pošto se najveći broj poslova obavlja u sedećem, stojećem ili prinudnim radnim položajima uz naglašena statička opterećenja velikih mišićnih grupa, veliku koncentraciju pažnje, značajna naprezanja čula i intelektualna naprezanja.

Možemo zaključiti da je naučno - tehnološkim progresom u svakodnevnom radu (životu) zanatno smanjen udeo dinamičkih naprezanja, uz stalno povećanje intelektualnih i nervno - psihičkih naprezanja, te stoga sportska rekreacija može imati značajne funkcije i u radnom i u slobodnom vremenu.

U radnom vremenu, primenom odgovarajućih sadržaja, oblika i metoda aktivnosti, usaglašenih sa vrstom i karakterom rada, obimom i intenzitetom opterećenja u radu, uslovima rada, kao i individualnim zdravstvenim i socio-psihološkim obeležjima, sportska rekreacija postaje sastavni deo savremeno organizovane proizvodnje, efikasan sadržaj aktivnog odmora, bitan element brige za prevenciju, očuvanje i unapređenje zdravlja, radnih sposobnosti i produktivnosti.

U slobodnom vremenu sportska rekreacija postaje sve značajniji činilac očuvanja biološko - zdravstvene i socio - psihološke ravnoteže, doprinoseći: sadržajnijem i korisnijem provođenju slobodnog vremena; efikasnijem i punovrednijem odmoru i oporavku; prevenciji, očuvanju i unapređenju zdravlja; očuvanju i podizanju motoričkih i funkcionalnih sposobnosti i psihoemocionalne stabilnosti savremenog čoveka.

Odgovarajući programi sportske rekreacije mogu se primenjivati u procesu rada, u svakodnevnom slobodnom vremenu, u toku nedeljnih i godišnjih odmora. i u svakom od navedenih segmenata mogu efikasno i racionalno zadovoljiti odgovarajuće relevantne čovekove potrebe.

    style="display:block; text-align:center;"
    data-ad-layout="in-article"
    data-ad-format="fluid"
    data-ad-client="ca-pub-3680394444982515"
    data-ad-slot="6919562611">


Sistematskom primenom naučno utemeljenih programa sportske rekreacije mogu se efikasno zadovoljiti relevantne potrebe i obezbediti:
 • Povećanje opšte motorne aktivnosti;
 • Održavanje i/ili poboljšanje opštih motoričkih, funkcionalnih i radnih sposobnosti;
 • Prevencija, otklanjanje i/ili ublažavanje zamora i nervno-psihičke napetosti;
 • Kulturnije i sadržajnije provođenje slobodnog vremena;
 • Efikasniji odmor, potpuniji oporavak, relaksacija, zabava, razonoda i sl.
Pored toga sistematskom primenom odgovarajućih programa sportske rekreacije u procesu rada ostvaruju se višestruke vrednosti i efikasno doprinosi:
 • Prevenciji, ublažavanju i/ili otklanjanju pojave i razvoja akutnog zamora;
 • Stimulaciji radnih sposobnosti zamorenih mišića;
 • Prevenciji, ublažavanju i/ili otklanjanju pojave i razvoja lokalnih ili opštih tegoba lokomotornog sistema;
 • Funkcionalnim promenama u regulaciji krvotoka, disanja i energetske potrošnje;
 • Poboljšavanju funkcionalnog stanja zamorenih mišića i vitalnih funkcija;
 • Prelasku na lakši, povoljniji režim aktivnosti, koji obezbeđuje ekonomičniji rad i reakcije organizma;
 • Poboljšavanju funkcionalnog stanja motornih i nervnih centara, što doprinosi ekonomičnijem trošenju bioelektričnih potencijala organizma.
U nastojanju da se preduprede, otklone ili ublaže negativni uticaji savremene tehnologije, načina, organizacije i uslova rada preduzimaju se mnoge mere i aktivnosti usmerene na racionalizaciju režima rada i odmora, optimizaciju radnog položaja i radnih pokreta, očuvanje i napređenje čovekove radne i životne sredine i prilagođavanje tehnologije i organizacije rada čovekovim antropološkim karakteristikama i optimalnim mogućnostima. U sistemu ovako kompleksnih mera i programa veoma značajno mesto i važnu ulogu (funkcije) ima i svrsishodna primena primerenih modela programa sportske rekreacije, kako u slobodnom vremenu tako i u toku rada.Literatura:
Teorija sportske rekreacije - Mithat Blagajac
 
Autor: Prof. dr Mithat Blagajac Objavljeno: 08.06.2014.

PROČITAJTE JOŠ