x

Karakteristike sportskog događaja

Sportski događaj predstavlja jedan od najosnovnijih stubova sportskih ali i marketing resursa bilo kog sportskog društva, kluba, organizatora takmičenja ili bilo kog sportiste i trenera. Suština sportskog događaja i njegovog organizovanja predstavlja vrlo složen kompleks različitih dejstava, u kome učestvuju svi koji su bliski na bilo koji način sportu: od kompletne organizacione strukture subjekta događaja, do sportista, trenera, menadžera, sponzora, sredstva masovnog informisanja, neposrednih gledalaca i širokog sportskog auditorijuma.

Posmatrana iz ugla teorije sporta sportski događaj predstavlja mesto i aktivnost na kome se u odnosu na protivnika određuje mera sopstvene vrednosti. Sportski događaj predstavlja ogledalo efikasnosti ne samo sportskog treninga i priprema sportista, već i drugih funkcija sportske organizacije i sporta uopšte, uključujući efikasnost menadžmenta i njegove uloge u ostvarivanju ciljeva sportske organizacije.

Sportski događaj takođe možemo posmatrati i kao zbir karakteristika, koje su prisutne u praksi organizovanja događaja. Razmotrićemo osnovne karakteristike sportskog događaja:
  • Sportsko-takmičarska karakteristika - u kojoj se ostvaruje cilj veezan za sportski rezultat. Takmičenje određuje pobednika i pobeđenoga. Neizvesnost sportskog ishoda i merenje sopstvenih vrednosti u odnosu na protivnika daje sportskom takmičenju neophodnu draž i smisao ostvarenja sportske misije i duha u njemu.
  • Ekonomsko-marketinška karakteristika - u kojoj organizatori događaja traže mogućnosti i načine organizacije sportskog dogadaja sa finansijskim efektima, koji će u isto vreme dati odgovor kojim putevima može i treba da ide komercijalizacija dogadaja radi pokrivanja bilansnih rashoda i ostvarivanja profita.
  • Edukativna karakteristika - u kojoj sportisti i klubovi neposredno i posredno utiču na sportsko i etičko obrazovanje (edukaciju) sportskog auditorijuma.
Karakteristike sportskog događaja mogu se posmatrati i kao elementi utvrđivanja koncepcije određenog takmičenja i njegovih ciljeva, u zavisnosti od različitog akcentovanja jedne od karakteristika događaja. Na odluku o koncepciji sportskog događaja, na osnovu akcentiranja jedne od pomenute četiri karakteristike, bespogovorno utiču unutrašnje strukture sporta: organizatori takmičenja i njegovi učesnici. Takođe, ne može se zaobići snažan uticaj iz spoljašnjeg okruženja industrije sporta: iz sfere biznisa i sredstava masovnog informisanja.
Autor: N/A Objavljeno: 06.08.2014.

PROČITAJTE JOŠ