x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO T

Takmičar
Autor:Zakon o sportu RS, 2011/ Datum:01.01.2015.
Takmičar (sportista takmičar) jeste sportista amater i/ili profesionalni sportista koji učestvuje na sportskom takmičenju, kao član sportske organizacije ili samostalno, u skladu sa sportskim pravilima. 
Takmičarski sportski turizam
Autor:Bartoluci, 2003/ Datum:01.01.2015.
Pod pojmom takmičarski sportski turizam podrazumijevaju se "sva putovanja radi učestvovanja u određenim sportskim takmičenjima (nadmetanjima), od domaćih do međunarodnih" . 
Taktika
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Taktika u sportu predstavlja celishodnu, svesnu promenu ponašanja i motoričke aktivnosti sportiste ili ekipe u zavisnosti od uslova i situacije sa ciljem da se postigne uspeh u sportskim takmičenjima. 
Talenat
Autor:Dr. Vladimir Isurin/ Datum:01.01.2015.
Talenat predstavlja optimalnu kombinaciju psihofizioloških, antropometrijskih i mentalnih osobina pojedinca koje mu omogućavaju da lakše ovlada određenom veštinom. 
Tehnika
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Tehnika (engl. Techniqe) predstavlja obrazac (oblik, forma) po kojem sportista izvodi određenu veštinu. 
Tehnička priprema
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Pod tehničkom pripremom se podrazumeva stepen usvojenosti sistema kretanja (tehnike) karakterističnog za sportsku granu i usmerenog ka postizanju visokih sportskih rezultata. 
Tehnološki postupci
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Tehnoloski postupci predstavljaju defmisanje cilja, utvrdivanje stanja subjekta, utvrdivanje faktora ograničenja, izbor trenažnih sredstava, utvrđivanje trenažnih opterećenja, izbor metoda treninga, kontrola tranzitivnih stanja, analiza finalnih rezultata. 
Telemetrija
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Telemetrija (eng. telemetry) - Tehnologija udaljenog (bežičnog) merenja upotrebom radio talasa. 
Teniski lakat
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Teniski lakat (engl. Tenis elbow) predstavlja opšti naziv za hronični bol u laktu. 
Teorija
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Pod terminom teorija, u širem smislu, običajeno se označavaju opšte teorijske disciplie u kojima se kompleksno objedinjuje čitav niz uzajamno povezanih ideja i koncepcija koje se odnose na neku naučnu disciplinu, odnosno predmet kojim se ona bavi, a u užem smislu sistematsko izlaganje neke naučne discipline. 
Teorija sportske rekreacije
Autor:Prof. dr. Mithat Blagajac/ Datum:01.01.2015.
Teorija sportske rekreacije predstavlja sistem naučnih znanja o sportskoj rekreaciji, znanja koja su teoretski odraz prakse i koja objasnjavaju pojedine zakonitosti razvoja i funkcionisanja područja sportske rekreacije. 
Teorija sportskog treninga
Autor:N/A/ Datum:02.01.2015.
Teorija sportskog treninga je naučna, nastavna, metodološka i praktična disciplina, koja izučava kineziološke, antropološke, metodološke i metodičke zakonitosti planiranja, programiranja i kontrole sportskog treninga. 
Trakcija
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Trakcija (engl. Traction) predstavlja oblik privlačenja dva tela duž ose. 
Transformacija
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Transformacija znači menjanje, odnosno preobražavanje. U osnovi kibernetički pojam, transformacija označava svaku promenu u sistemu, kako ulaznih i izlaznih stanja, tako elemenata i procesa u samom sistemu. Taj sistem u sportskom treningu je ljudski organizam. 
Transformacioni proces
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Proces menjanja (transformacije) organizma sportiste od inicijalnog do finalnog stanja može naziva se transformacioni proces. 
Trauma
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Trauma (engl. Trauma) predstavlja fizičku povredu izazvanu nasilnom akcijom. 
Trejdmark
Autor:J. D. Riddle, 1997/ Datum:01.01.2015.
Trejdmark (engl. Trademark) se u skladu sa "Federal Trademark Act" iz 1946. godine, definiše kao, "bilo koja reč, ime, simbol, oznaka ili njihova kombinacija, koje proizvođač koristi kao znak raspoznavanja te robe i način da se ona razlikuje od one proizvedene ili prodate od strane drugih". 
Trekking
Autor:N/A/ Datum:08.01.2021.
Trekking podrazumeva dugo i zahtevno pešačenje. Staze za trekking su obično neoznačene ili manje poznate staze. Trekking pored šetnje podrazumeva i snalaženje, orijentaciju i preživljavanje u prirodi. Izazovniji je od hikinga i zahteva veću fizičku i psihičku spremnost.
Trenažer
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Trenažeri predstavljaju specijalno konstruisane naprave/ sprave pomoću kojih se mogu na najefikasniji način razvijati specifične motoričke sposobnosti i tehnički elementi. 
Trenažna sredstva
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Trenažna sredstva ili sredstva treninga su osnovni trenažni stimulusi i predstavljaju beskonačan broj mogućih vežbi koje se mogu koristiti. Raznovrsnost vežbi je uslovljena ciljem koji može biti beskonačno različit ontogenetskim razvojem jedinke, sportskim nivoom, polom i drugim faktorima. 
Trenažni stimulusi
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Pod trenažnim stimulusima podrazumevaju se sredstva, metode i opterećenja u treningu. Primenom ovih stimulusa izazivaju se željeni efekti ili adaptacije. Trenažnim stimulusima ostvarujeju se specifične ciljane adaptacije. 
Stranica 1 od 2