x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO T - Takmičar

Takmičar
Autor: Zakon o sportu RS, 2011 / Datum: 01.01.2015.
Takmičar (sportista takmičar) jeste sportista amater i/ili profesionalni sportista koji učestvuje na sportskom takmičenju, kao član sportske organizacije ili samostalno, u skladu sa sportskim pravilima.