x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO T - Teorija

Teorija
Autor: N/A / Datum: 01.01.2015.
Pod terminom teorija, u širem smislu, običajeno se označavaju opšte teorijske disciplie u kojima se kompleksno objedinjuje čitav niz uzajamno povezanih ideja i koncepcija koje se odnose na neku naučnu disciplinu, odnosno predmet kojim se ona bavi, a u užem smislu sistematsko izlaganje neke naučne discipline. 
Teorija
Autor: N/A / Datum: 01.01.2015.
Teorija predstavlja opšteprihvaćene principe pomoću kojih se vrše analize i predviđanja i tumači priroda i ponašanje određeme grupe fenomena.